Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotekniikka

Yksittäinen kurssi

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin aiheita ovat ohjelmistokehitys reaaliaikaisille järjestelmille, ohjelmistoprojektien hallinta ja toteuttaminen, ketterä ohjelmistokehitys sekä ohjelmistojen testaus.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa

  • käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä.
  • toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa.
  • asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä.
  • käyttää rakenteista menetelmää järjestelmän määrittelyssä ja osaa suunnitella sekä analysoida sitä oliopohjaisen teorian perusteita apuna käyttäen.
  • käyttää auttavasti rakenteiseen analyysiin ja suunnitteluun tarkoitettuja työkaluja.

Opetustavat

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa tapahtuvalla jatkuvalla arvioinnilla.

Laboratorioharjoitukset ovat suoritettavissa Moodlessa ympärivuotisesti. Ohjausta harjoitustyöhön tarjolla lähiopetuksena tai videoyhteydellä luentokurssin aikataulun mukaisesti, sen jälkeen pääsääntöisesti sähköpostitse.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering project management ohjelmistot laadunvarmistus quality assurance software testing

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
Riku Hietaniemi, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
521457A
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmointitaito sekä perustiedot tietokonejärjestelmien toiminnasta. Suositeltavia esitietokursseja ovat 521141P Ohjelmoinnin alkeet sekä 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Kenelle kurssi sopii:
Opiskelijat, jotka haluavat tutustua kokonaisen ohjelmistoprojektin läpivientiin erityisesti reaaliaikaisuuden näkökulmasta. Reaaliaikaisuusvaatimus tuo omat erityispiirteensä ohjelmistojen kehittämiseen.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan