Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotekniikka

Yksittäinen kurssi

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin aiheita ovat ohjelmistokehitys reaaliaikaisille järjestelmille, ohjelmistoprojektien hallinta ja toteuttaminen, ketterä ohjelmistokehitys sekä ohjelmistojen testaus.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija

  • osaa käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä
  • osaa toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa
  • osaa asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä
  • tuntee tietoturvallisen ohjelmistokehityksen perusteet
  • tuntee ohjelmistokehityksessä käytettävät metriikat ja osaa käyttää niitä
  • pystyy auttavasti käyttämään ohjelmistotekniikassa käytettäviä työkaluja.

Opetustavat

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa tapahtuvalla jatkuvalla arvioinnilla. Laboratorioharjoitukset ovat suoritettavissa Moodlessa ympärivuotisesti.

  • Luentotallenteet ja muu materiaali saatavilla Moodlesta.
  • Kurssi on suoritettavissa Moodle-tenttinä, Examinarium-tenttinä tai oppimistehtävillä ympärivuotisesti. Kurssiin liittyy myös pakollisia harjoitustehtäviä, jotka palautetaan Moodleen.
  • Ohjausta harjoitustyöhön tarjolla lähiopetuksena tai videoyhteydellä luentokurssin aikataulun mukaisesti, sen jälkeen pääsääntöisesti sähköpostitse.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering project management ohjelmistot laadunvarmistus quality assurance software testing

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
521457A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmointitaito sekä perustiedot tietokonejärjestelmien toiminnasta. Suositeltavia esitietokursseja ovat 521141P Ohjelmoinnin alkeet sekä 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Kenelle kurssi sopii:
Opiskelijat, jotka haluavat tutustua kokonaisen ohjelmistoprojektin läpivientiin erityisesti reaaliaikaisuuden näkökulmasta. Reaaliaikaisuusvaatimus tuo omat erityispiirteensä ohjelmistojen kehittämiseen.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan