Back to all courses

Ohjelmistotekniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin sisältö:

Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen: 1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun sekä 6. ketterä ohjelmistokehitys.

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa

  • käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä
  • toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa
  • asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä
  • käyttää rakenteista menetelmää järjestelmän määrittelyssä ja osaa suunnitella sekä analysoida sitä oliopohjaisen teorian perusteita apuna käyttäen
  • käyttää auttavasti rakenteiseen analyysiin ja suunnitteluun tarkoitettuja työkaluja.

Oppimateriaalina R.S. Pressman: Software Engineering – A Practitioner’s Approach. Sixth Edition. McGraw-Hill 2005, chapters 1-11, 13-14 and 21-27. Vanhempia editioita (4. ja 5.) voidaan käyttää myös. Tällöin luennot perustuvat kappaleisiin 1–20.

Kurssi suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoitustyöllä. Kurssin lopuksi täytyy suorittaa Exam-tentti, jonka voi suorittaa etätenttinä ja josta sovitaan opettajan kanssa. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering project management ohjelmistot

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
521457A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
15.3.–16.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming, basics of computer systems. Recommended prerequisite courses are 521141P Ohjelmoinnin alkeet and 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.