Back to all courses

Ohjelmistotekniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin sisältö: Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen: 1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun. 6. Ketterä ohjelmistokehitys.

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa

  • käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä
  • Toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa
  • Asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä
  • Käyttää rakenteista menetelmää järjestelmän määrittelyssä sekä osaa suunnitella ja analysoida sen käyttäen oliopohjaisen teorian perusteita
  • Käyttämään auttavasti rakenteiseen analyysiin ja suunnitteluun tarkoitettuja työkaluja.

Oppimateriaalina R.S. Pressman: Software Engineering – A Practitioner’s Approach. Sixth Edition. McGraw-Hill 2005, chapters 1-11, 13-14 and 21-27. Vanhempia editioita (4. ja 5.) voidaan käyttää myös. Tällöin luennot perustuvat kappaleisiin 1–20.

Kurssi suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoitustyöllä. Kurssin lopuksi täytyy suorittaa EXAM-tentti, josta sovitaan opettajan kanssa. Kurssi voidaan suorittaa tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
521457A
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
7.1.–20.2.2020
Application deadline:
16.12.2019
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming, basics of computer systems. Recommended prerequisite courses are 521141P Ohjelmoinnin alkeet and 521286A Tietokonejärjestelmät.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.