Back to all courses

Ohjelmistotekniikka

Individual course

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin aiheita ovat ohjelmistokehitys reaaliaikaisille järjestelmille, ohjelmistoprojektien hallinta ja toteuttaminen, ketterä ohjelmistokehitys sekä ohjelmistojen testaus.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa

  • käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä.
  • toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa.
  • asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä.
  • käyttää rakenteista menetelmää järjestelmän määrittelyssä ja osaa suunnitella sekä analysoida sitä oliopohjaisen teorian perusteita apuna käyttäen.
  • käyttää auttavasti rakenteiseen analyysiin ja suunnitteluun tarkoitettuja työkaluja.

Opetustavat

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa tapahtuvalla jatkuvalla arvioinnilla.

Laboratorioharjoitukset ovat suoritettavissa Moodlessa ympärivuotisesti. Ohjausta harjoitustyöhön tarjolla lähiopetuksena tai videoyhteydellä luentokurssin aikataulun mukaisesti, sen jälkeen pääsääntöisesti sähköpostitse.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän vuoden toteutukselle voi hakea 23.12.2022 saakka. Kurssia päivitetään vuoden vaihteessa, jonka jälkeen alkaa haku seuraavan vuoden toteutukselle.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering project management ohjelmistot laadunvarmistus quality assurance software testing

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
521457A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going, last application day 23.12.2022
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming, basics of computer systems. Recommended prerequisite courses are 521141P Ohjelmoinnin alkeet and 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.