Back to all courses

Ohjelmistotekniikka

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin sisältö: Ohjelmistokehityksen problematiikka ja reaaliaikajärjestelmien erityispiirteet tältä kannalta. Ohjelmistokehitystä tarkastellaan sekä projektin hallinnan että varsinaisen toteutuksen suhteen: 1. vaihejakomallit, 2. vaatimusmäärittely, 3. projektin hallinnan perusteet: suunnittelu, metriikka, riskien hallinta, resursointi, seuranta, laadunhallinta, tuotteenhallinta, 4. ohjelmistojen testaus- menetelmät ja -strategiat, 5. johdanto oliopohjaiseen analyysiin ja suunnitteluun. 6. Ketterä ohjelmistokehitys.

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija osaa

  • käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä
  • Toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa
  • Asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä
  • Käyttää rakenteista menetelmää järjestelmän määrittelyssä sekä osaa suunnitella ja analysoida sen käyttäen oliopohjaisen teorian perusteita
  • Käyttämään auttavasti rakenteiseen analyysiin ja suunnitteluun tarkoitettuja työkaluja.

Oppimateriaalina R.S. Pressman: Software Engineering – A Practitioner’s Approach. Sixth Edition. McGraw-Hill 2005, chapters 1-11, 13-14 and 21-27. Vanhempia editioita (4. ja 5.) voidaan käyttää myös. Tällöin luennot perustuvat kappaleisiin 1–20.

Kurssi suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetulla harjoitustyöllä. Kurssin lopuksi täytyy suorittaa EXAM-tentti, josta sovitaan opettajan kanssa. Kurssi voidaan suorittaa tenttiä lukuunottamatta itsenäisenä työskentelynä sekä verkko-opintoina.

Lisätietoa Oulun yliopiston WebOodi-kurssisivulla.

Further information about the studies

University of Oulu
Riku Hietaniemi
riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
521457A
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
7.1.–20.2.2020
Application deadline:
16.12.2019
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Oulu
Language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming, basics of computer systems. Recommended prerequisite courses are "Ohjelmoinnin alkeet" and "Tietokonejärjestelmät".