Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin

Yksittäinen kurssi

Kurssin ydinsisältö

 • Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.
 • Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin: funktiot.
  Parametrit ja paluuarvon välitys.
 • Ohjelman ohjausrakenteet.
 • Muuttujat. Näkyvyysalue. Tiedon tyyppi.
 • Merkkijonot ja listat.
 • Tiedostojen peruskäsittely.
 • Hyvä ohjelmointitapa.
 • Ohjelmointikieli: Python.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet (muuttujat ja ohjausrakenteet)
 • osaa jakaa ohjelman funktioihin
 • tuntee joitakin yksinkertaisia tietorakenteita
 • osaa muodostaa monimutkaisempia tietorakenteita yksinkertaisemmista rakenteista
 • osaa ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimalla
 • hallitsee hyvän ohjelmointitavan perusteet
 • tuntee olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja olio)
 • tuntee graafisen käyttöliittymän alkeita

Opetuksen aikataulu

Kurssilla järjestetään aikataulutettua opetusta, mutta kurssin voi myös suorittaa omaan tahtiin. Kaikki materiaalit (luentotallenteet, harjoitustehtävät) löytyvät Moodlesta.

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena lukuunottamatta kampuksella tehtävää tenttiä. Tarkistathan opettajalta, onko EXAM-tentti sidottu tiettyyn EXAM-luokkaan ennen tentin suorittamista.

Suoritustapa

Suoritukseen vaaditaan tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty EXAM-tentti kampuksella Tampereella.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodari devaus devaaja ohjelmointi alkeet

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Ari Suntioinen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
COMP.CS.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan