Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi 1

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Ohjelmointi 1 tarjoaa mahdollisuuden ottaa ensiaskeleet ohjelmoinnin saralla. Mikäli nämä on jo kuitenkin otettu aiemmin, niin opintojakson sisältö toimii myös ohjelmoinnin periaatteiden tiedonlähteenä sekä käytännön ohjelmoinnin muistinvirkistyksenä.

Kurssin aikana käydään läpi C-kielisen ohjelmoinnin perusteet, funktiot, ohjausraktenteet, syöttö- ja tulostustoiminnot sekä taulukot. Lisäksi harjoitellaan ohjelmallista ongelmanratkaisua, tietokoneohjelman rakenteen hahmottamista ja laatimista, sekä opetellaan miten ohjelmoinnissa tapahtuvista virhetilanteista päästään eteenpäin.

Kurssin sisältö

 1. ohjelmiston suunnittelu (vesiputousmalli)
 2. algoritminen ongelmanratkaisu
 3. askeleittain tarkentaminen
 4. ohjausrakenteet
 5. modulaarinen ohjelmointi, moduulin kutsu, moduulien välinen kommunikointi
 6. tietotyypit
 7. taulukot
 8. osoittimet
 9. merkkijonot
 10. rakenteinen tieto
 11. tiedon tallettaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tehdä yksinkertaisia toimivia ohjelmia.
 • tunnistaa perusohjausrakenteet ja käyttää niitä ohjelmassa.
 • tunnistaa käsitteet: modulaarisuus, taulukko, tiedon tallentaminen.
 • soveltaa ohjelmassa modulaarista rakennetta, taulukoita ja tiedon tallennusmenetelmiä
 • etsiä ja korjata virheitä ohjelmasta.
 • ratkaista laskennallisen ongelman abstrahoimalla ja askeleittain tarkentamalla.
 • selittää rekursion käsitteen.
 • käsitellä binäärisiä ja heksadesimaalisia lukuja sekä tuntee lukujen esittämisen tietokoneessa.
 • dokumentoida ohjelman.

Opetus

Koodaamiseen voi käyttää Code::Blocks -ohjelmointiympäristöä (tai vastaavaa).

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Moodle-tentit erikseen ilmoitettavina ajankohtina (yleensä n. kurssin puolivälissä ja lopussa).

Lisätietoa kurssista Oulun yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

c language c-ohjelmointi c:llä

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Jouni Lappalainen

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
811104P
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
29.8.–31.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaito, systemaattinen ja analyyttinen lähestymistapa ongelmiin, kyky ymmärtää teknistä englannin kieltä luettuna. Kiinnostus ohjelmoinnin oppimiseen.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan