Back to all courses

Ohjelmointi 1

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Ohjelmointi 1 tarjoaa mahdollisuuden ottaa ensiaskeleet ohjelmoinnin saralla. Mikäli nämä on jo kuitenkin otettu aiemmin, niin opintojakson sisältö toimii myös ohjelmoinnin periaatteiden tiedonlähteenä sekä käytännön ohjelmoinnin muistinvirkistyksenä.

Kurssin aikana käydään läpi C-kielisen ohjelmoinnin perusteet, funktiot, ohjausraktenteet, syöttö- ja tulostustoiminnot sekä taulukot. Lisäksi harjoitellaan ohjelmallista ongelmanratkaisua, tietokoneohjelman rakenteen hahmottamista ja laatimista, sekä opetellaan miten ohjelmoinnissa tapahtuvista virhetilanteista päästään eteenpäin.

Kurssin sisältö

 1. ohjelmiston suunnittelu (vesiputousmalli)
 2. algoritminen ongelmanratkaisu
 3. askeleittain tarkentaminen
 4. ohjausrakenteet
 5. modulaarinen ohjelmointi, moduulin kutsu, moduulien välinen kommunikointi
 6. tietotyypit
 7. taulukot
 8. osoittimet
 9. merkkijonot
 10. rakenteinen tieto
 11. tiedon tallettaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tehdä yksinkertaisia toimivia ohjelmia.
 • tunnistaa perusohjausrakenteet ja käyttää niitä ohjelmassa.
 • tunnistaa käsitteet: modulaarisuus, taulukko, tiedon tallentaminen.
 • soveltaa ohjelmassa modulaarista rakennetta, taulukoita ja tiedon tallennusmenetelmiä
 • etsiä ja korjata virheitä ohjelmasta.
 • ratkaista laskennallisen ongelman abstrahoimalla ja askeleittain tarkentamalla.
 • selittää rekursion käsitteen.
 • käsitellä binäärisiä ja heksadesimaalisia lukuja sekä tuntee lukujen esittämisen tietokoneessa.
 • dokumentoida ohjelman.

Opetus

Koodaamiseen voi käyttää Code::Blocks -ohjelmointiympäristöä (tai vastaavaa).

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Moodle-tentit erikseen ilmoitettavina ajankohtina (yleensä n. kurssin puolivälissä ja lopussa).

Lisätietoa kurssista Oulun yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

c language c-ohjelmointi c:llä

Responsible teacher

University of Oulu
Jouni Lappalainen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
811104P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
29.8.–31.12.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Looginen ajattelukyky ja ongelmanratkaisutaito, systemaattinen ja analyyttinen lähestymistapa ongelmiin, kyky ymmärtää teknistä englannin kieltä luettuna. Kiinnostus ohjelmoinnin oppimiseen.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme