Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi 2

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja Java-ohjelmointikielen perusteisiin. Opittuja asioita sovelletaan käytäntöön harjoitusten ja kotitehtävien muodossa. Kurssilla ei edellytetä aiempaa Java-osaamista, mutta ohjelmoinnin alkeet olisi hyvä osata (tai ymmärtää). Oivaltaminen ja oppiminen vaativat oppimistekoja ja aikaa, motivaatiota, säännöllistä harjoittelua ja halua kokeilla, uteliaisuutta tehdä itse. Ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla.

Kurssin sisältö

 • Luokat, näkyvyys & UML:n perusteet
 • Oliokäsite
 • Ohjausrakenteet
 • Taulukot
 • Periytyminen
 • Liittymät & abstraktit luokat
 • Dynaaminen sidonta, monimuotoisuus
 • Geneerisyys
 • Kokoelmat
 • Poikkeukset
 • Tiedostot
 • Suunnittelumallit

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata oliokäsitteiden perusteet sekä soveltaa näitä ohjelmissaan.
 • kuvata poikkeusten ja virheiden käsittelyn ja osaa laatia vikasietoisia ohjelmia.
 • tulkita UML-mallien ja koodin välisen yhteyden.
 • testata ohjelmaa ja tulkita koodista ohjelman rakennetta ja toimintaa.
 • ohjelmointityökalujen peruskäytön.
 • tarvittaessa itsenäisesti tutustua versionhallintaan.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali löytyy Moodlesta (luentomateriaali, -kalvot sekä tehtävät).

JDK (Java Development Kit) sekä IDE (Integrated Development Environment, esimerkiksi Eclipse tai IntelliJ IDEA) tai editori (esimerkiksi Notepad++).

Opetuksen aikataulu

 • Opetus alkaa 8.1.2024. Luennot (myös Zoom) ja harjoitukset kampuksella, materiaali Moodlessa.
 • Opetusajat ja -paikat löytyvät opinto-oppaasta (Pepistä).

Suoritustapa

 • Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa (materiaali saatavilla Moodlesta kurssin alkaessa).
 • Kurssisuoritukseen vaaditaan pakollisten harjoitus- ja kotitehtävien hyväksytty suoritus. Pakolliset kotitehtävät on palautettava ajallaan, annettuihin määräaikoihin mennessä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Päivi Raulamo-Jurvanen

Lisätietoa opinnoista

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Ohjelmointi,
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
811322A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
8.1.–5.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Lähiopetus,
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen on hyödyllistä.
Kenelle kurssi sopii:
Kaikki olio-ohjelmoinnista kiinnostuneet.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.