Back to all courses

Ohjelmointi 2

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja Java-ohjelmointikielen perusteisiin. Opittuja asioita sovelletaan käytäntöön harjoitusten ja kotitehtävien muodossa. Kurssilla ei edellytetä aiempaa Java-osaamista, mutta ohjelmoinnin alkeet olisi hyvä osata (tai ymmärtää). Oivaltaminen ja oppiminen vaativat oppimistekoja ja aikaa, motivaatiota, säännöllistä harjoittelua ja halua kokeilla, uteliaisuutta tehdä itse. Ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla.

Kurssin sisältö

 • Luokat, näkyvyys & UML:n perusteet
 • Oliokäsite
 • Ohjausrakenteet
 • Taulukot
 • Periytyminen
 • Liittymät & abstraktit luokat
 • Dynaaminen sidonta, monimuotoisuus
 • Geneerisyys
 • Kokoelmat
 • Poikkeukset
 • Tiedostot
 • Suunnittelumallit

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata oliokäsitteiden perusteet sekä soveltaa näitä ohjelmissaan.
 • kuvata poikkeusten ja virheiden käsittelyn ja osaa laatia vikasietoisia ohjelmia.
 • tulkita UML-mallien ja koodin välisen yhteyden.
 • testata ohjelmaa ja tulkita koodista ohjelman rakennetta ja toimintaa.
 • ohjelmointityökalujen peruskäytön.
 • tarvittaessa itsenäisesti tutustua versionhallintaan.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali löytyy Moodlesta (luentomateriaali, -kalvot ja -tallenteet sekä tehtävät).

JDK (Java Development Kit) sekä IDE (Integrated Development Environment, esimerkiksi Eclipse tai IntelliJ IDEA) tai editori (esimerkiksi Notepad++).

Opetuksen aikataulu

 • Luennot maanantaisin klo 14:15–16. Luentomateriaali ja -tallenteet löytyvät Moodlesta.
 • Harjoituksissa on neljä ryhmää, joita saa hyödyntää tarpeen mukaan.

Luennot ja harjoitukset alkavat 9.1.2023. Opetusajat ja -paikat löytyvät opinto-oppaasta.

Suoritustapa

Kurssisuoritukseen vaaditaan pakollisten harjoitus- ja kotitehtävien hyväksytty suoritus. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Päivi Raulamo-Jurvanen

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
Data science,
Programming,
Software engineering
Course code:
AY811322A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
10.1.–13.5.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact,
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen on hyödyllistä.
Course suitable for:
Kaikki olio-ohjelmoinnista kiinnostuneet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.