Back to all courses

Ohjelmointi 2

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja Java-ohjelmointikielen perusteisiin. Opittuja asioita sovelletaan käytäntöön harjoitusten ja kotitehtävien muodossa. Kurssilla ei edellytetä aiempaa Java-osaamista, mutta ohjelmoinnin alkeet olisi hyvä osata (tai ymmärtää). Oivaltaminen ja oppiminen vaativat oppimistekoja ja aikaa, motivaatiota, säännöllistä harjoittelua ja halua kokeilla, uteliaisuutta tehdä itse. Ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla.

Kurssin sisältö

 • Luokat, näkyvyys & UML:n perusteet
 • Oliokäsite
 • Ohjausrakenteet
 • Taulukot
 • Periytyminen
 • Liittymät & abstraktit luokat
 • Dynaaminen sidonta, monimuotoisuus
 • Geneerisyys
 • Kokoelmat
 • Poikkeukset
 • Tiedostot
 • Suunnittelumallit

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata oliokäsitteiden perusteet sekä soveltaa näitä ohjelmissaan.
 • kuvata poikkeusten ja virheiden käsittelyn ja osaa laatia vikasietoisia ohjelmia.
 • tulkita UML-mallien ja koodin välisen yhteyden.
 • testata ohjelmaa ja tulkita koodista ohjelman rakennetta ja toimintaa.
 • ohjelmointityökalujen peruskäytön.
 • tarvittaessa itsenäisesti tutustua versionhallintaan.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali löytyy Moodlesta (luentomateriaali, -kalvot ja -tallenteet sekä tehtävät).

JDK (Java Development Kit) sekä IDE (Integrated Development Environment, esimerkiksi Eclipse tai IntelliJ IDEA) tai editori (esimerkiksi Notepad++).

Opetuksen aikataulu

 • Luennot maanantaisin klo 14:15–16. Luentomateriaali ja -tallenteet löytyvät Moodlesta.
 • Harjoituksissa on neljä ryhmää, joita saa hyödyntää tarpeen mukaan.

Luennot ja harjoitukset alkavat 9.1.2023. Opetusajat ja -paikat löytyvät opinto-oppaasta.

Suoritustapa

Kurssisuoritukseen vaaditaan pakollisten harjoitus- ja kotitehtävien hyväksytty suoritus. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Päivi Raulamo-Jurvanen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
Data science,
Programming,
Software engineering
Course code:
AY811322A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
10.1.–13.5.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact,
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen on hyödyllistä.
Course suitable for:
Kaikki olio-ohjelmoinnista kiinnostuneet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.