Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi Pythonilla

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu ohjelmoinnista kiinnostuneille ja kurssilla opetellaan ohjelmoinnin peruskäskyt sekä -rakenteet Python-kielellä.

Kurssi perustuu LUTin tutkintorakenteisiin kuuluvan Ohjelmoinnin perusteet -kurssin ohjelmointiosuuteen, mutta se ei sisällä ohjelmoinnin yleissivistävää osuutta, harjoitustyötä eikä tenttiä. Kurssi antaa hyvän pohjan itsenäiseen ohjelmointiin Pythonilla, sillä kurssi käy läpi ohjelmoinnin perus- ja tietorakenteet ja harjoitustehtävinä olevien 60 ohjelman tekeminen tuo ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia. Kurssi sopii hyvin aikuisopiskelijoille, mutta tutkinto-opiskelijoiden on syytä huomata, ettei se sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen ja näin ollen sen voi tyypillisesti sisällyttää vain tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssin laajuus vastaa 81 työtuntia eli kahden viikon työpanosta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käydään läpi kurssilla. Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa, minkä jälkeen kurssin tekemisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana ja se suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssin suorittamiseen on aikaa 60 päivää.

Ohjelmointia harjoitellaan ohjelmia tekemällä. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat kysyä neuvoa ja saada vastauksia kysymyksiin.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruskäskyt ja -rakenteet Python-ohjelmointikielellä. Hyvä ohjelmointityyli, ohjelmien suorituskyky. Data-analytiikan perusteet ohjelmoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  1. Luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen peruskomentoja ja -rakenteita.
  2. Luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.
  3. Luoda Python-ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan tekstitiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat LUTin Python-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot, sekä luentokalvot ja -videot. Materiaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Ohjelmointitehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Python-ohjelmointiympäristöä, joka ladataan osoitteesta http://python.org. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ohjelmat voi kirjoittaa myös suoraan tarkastusjärjestelmään mikäli ohjelmointiympäristöä ei pysty asentamaan omaan koneeseen.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita. Ohjelmointi sopii hyvin laskentaan, joten monissa tehtävissä lasketaan erilaisia asioita. Laskenta rajoittuu kuitenkin perusoperaatioihin, tarvittavat kaavat annetaan valmiina tai ne löytyvät Internetistä, tyypillisesti Wikipediasta, ja keskeinen asia on esittää laskut käyttäen normaalilta näppäimistöltä löytyviä merkkejä.

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna (suoritusaika lasketaan siitä, kun kurssin Moodle-sivulle kirjautuu ensimmäisen kerran).

Suoritustavat

Luentovideoita 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, ohjelmointitehtävien teko 53 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja loppuarvosana tulee tehtyjen ohjelmointitehtävien määrästä.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi koodaus koodaaminen koodari luokat listat sanakirjat kirjastot Python

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Ilpo Kainulainen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
CT10A0013
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuva käyttötaito. Aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita.
Kenelle kurssi sopii:
Python-ohjelmoinnista kiinnostuneet.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan