Back to all courses

Ohjelmointi Pythonilla

Individual course

Haluatko opetella ohjelmoimaan Pythonilla?

Tällä kurssilla opetellaan ohjelmoinnin peruskäskyt ja -rakenteet Python-ohjelmointikielellä. Kurssi on rakennettu LUTin Ohjelmoinnin perusteet -kurssin viikoittaisten ohjelmointitehtävien ympärille ja ne tekemällä oppii tekemään pieniä Python-ohjelmia. Ohjelmointitehtäviä on yhteensä 60 ja ne tehdään LUTin Python-ohjelmointioppaan, luentokalvojen ja -videoiden avulla. LUTin ensimmäinen ohjelmointikieli on Python, sillä se sopii hyvin mm. ohjelmoinnin opiskeluun ja datan analysointiin. 

Kurssille osallistuminen edellyttää yleistä tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käsitellään kurssimateriaaleissa. Kurssilla opetellaan ohjelmoinnin peruskäskyjen ja -rakenteiden lisäksi mm. luokkien, listojen, sanakirjojen ja kirjastojen käyttöä sekä poikkeustenkäsittelyä. Tehtyjen ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla.  

Kurssi edellyttää noin 81 tunnin työpanosta. Kurssi ei sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen, mutta sen voi sisällyttää tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Kurssin voi tehdä LUTin Moodle-ympäristössä 60 päivän ajanjaksona itsenäisesti ja itselle sopivana aikana etäopiskeluna. 

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä (PDF).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi koodaus koodaaminen koodari luokat listat sanakirjat kirjastot Python

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula , ICT coordinator
uolevi.nikula(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
CT10A0013
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ability to use computer programs and files. No previous programming experience required.
Study suitable for:
People interested in learning Python programming
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme