Takaisin kaikki kurssit

Olio-ohjelmoinnin perusteet I

Yksittäinen kurssi

Käsiteltäviä aiheita ovat olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, attribuutit ja metodit), periytyminen, abstraktit luokat, rajapinnat, monimuotoisuus, poikkeukset, geneerisyys, abstraktit tietotyypit (pino, jono ja lista), graafisen käyttöliittymän perusideoita, UML-kaaviot sekä olioperustainen analyysi ja suunnittelu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita,
  • osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia,
  • pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä,
  • tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet ja
  • tuntee UML:n peruskäsitteet.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Jorma Laurikkala

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
TIEA2.1A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
7.1.–23.2.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Lausekielinen ohjelmointi I ja II tai vastaavat tiedot ja taidot.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan