Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin perusteet I

Individual course

Käsiteltäviä aiheita ovat olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, attribuutit ja metodit), periytyminen, abstraktit luokat, rajapinnat, monimuotoisuus, poikkeukset, geneerisyys, abstraktit tietotyypit (pino, jono ja lista), graafisen käyttöliittymän perusideoita, UML-kaaviot sekä olioperustainen analyysi ja suunnittelu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita,
  • osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia,
  • pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä,
  • tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet ja
  • tuntee UML:n peruskäsitteet.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala , ICT coordinator
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Jorma Laurikkala
jorma.laurikkala(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TIEA2.1A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.1.–23.2.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Lausekielinen ohjelmointi I ja II tai vastaavat tiedot ja taidot.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme