Takaisin kaikki kurssit

Olio-ohjelmoinnin perusteet II

Yksittäinen kurssi

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä harjoitustyö Java-kielellä ja dokumentoimalla harjoitustyö eri menetelmin. Lisäksi tutustutaan laajempien ohjelmien toteuttamiseen ja hallinnointiin soveltuviin työvälineisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia,
  • osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia,
  • hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista),
  • osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla,
  • tuntee versionhallinnan perusteet ja
  • on tutustunut laajempien ohjelmien luomiseen ja dokumentointiin soveltuviin työvälineisiin.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen koodari devaus devaaja versionhallinta olio-ohjelmointi object-oriented programming

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Jorma Laurikkala

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
TIEA2.1B
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
2.3.–29.5.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Monimuoto-opinnot
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Suositellaan Lausekielinen ohjelmointi I ja II ja Olio-ohjelmoinnin perusteet I tai vastaavat tiedot.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan