Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin perusteet II

Individual course

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä harjoitustyö Java-kielellä ja dokumentoimalla harjoitustyö eri menetelmin. Lisäksi tutustutaan laajempien ohjelmien toteuttamiseen ja hallinnointiin soveltuviin työvälineisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia,
  • osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia,
  • hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista),
  • osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla,
  • tuntee versionhallinnan perusteet ja
  • on tutustunut laajempien ohjelmien luomiseen ja dokumentointiin soveltuviin työvälineisiin.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen koodari devaus devaaja versionhallinta olio-ohjelmointi object-oriented programming

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala

Responsible teacher

Tampere University
Jorma Laurikkala

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
TIEA2.1B
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
2.3.–29.5.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: Courses Lausekielinen ohjelmointi I & II and Olio-ohjelmoinnin perusteet I or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme