Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin perusteet II

Individual course

Opintojaksolla syvennetään olio-ohjelmoinnin liittyviä tietoja ja taitoja tekemällä harjoitustyö Java-kielellä ja dokumentoimalla harjoitustyö eri menetelmin. Lisäksi tutustutaan laajempien ohjelmien toteuttamiseen ja hallinnointiin soveltuviin työvälineisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia,
  • osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia,
  • hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista),
  • osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla,
  • tuntee versionhallinnan perusteet ja
  • on tutustunut laajempien ohjelmien luomiseen ja dokumentointiin soveltuviin työvälineisiin.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen koodari devaus devaaja versionhallinta olio-ohjelmointi object-oriented programming

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Jorma Laurikkala
jorma.laurikkala(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TIEA2.1B
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
2.3.–29.5.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: Courses Lausekielinen ohjelmointi I & II and Olio-ohjelmoinnin perusteet I or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.