Takaisin kaikki kurssit

Olio-ohjelmoinnin perusteet

Yksittäinen kurssi

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Ilmoittautuminen alkaa 2.12.2022.

Huomiothan, että kurssille haetaan osana Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot -kokonaisuutta.

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti.

Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Java object oriented programming OOP

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Turun yliopisto
Timo Vasankari

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
TKO_2005
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
10.1.–31.3.2023
Haun alkamispäivä:
02.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Turun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin perusteet.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan