Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin perusteet

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Hakuaika alkaa 9.8.2021.

Huomiothan, että kurssille haetaan osana Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot kokonaisuutta.

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti.

Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Java object oriented programming OOP

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TKO_2005
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
10.1.–7.3.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme