Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin perusteet

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Ilmoittautuminen alkaa 2.12.2022.

Huomiothan, että kurssille haetaan osana Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot -kokonaisuutta.

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti.

Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoa Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Java object oriented programming OOP

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
TKO_2005
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
10.1.–31.3.2023
Application start date:
02.12.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme