Takaisin kaikki kurssit

Operaatiotutkimus

Yksittäinen kurssi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • ymmärtää, mitä optimointiin liittyvillä keskeisillä (malli, tavoitefunktio, rajoite yms.) peruskäsitteillä tarkoitetaan
  • osaa formuloida optimointiongelmaan liittyvät yhtälö- ja epäyhtälörajoitteet sekä tavoitefunktion sanallisen tehtävänannon perusteella
  • osaa standardoida lineaarisen optimointiongelman liikkumavara- ylimäärä ja keinomuuttujia käyttäen
  • osaa ratkaista lineaarisen optimointiongelman ja osaa tulkita saamaansa optimiratkaisua (herkkyysanalyysi)
  • osaa tunnistaa kuljetusongelman ja kauppamatkustajan ongelman kaltaisia perustavanlaatuisia optimointiongelmia
  • ymmärtää diskreetin ja jatkuvan optimointiongelman välisen eron ja osaa ratkaista diskreetin optimointiongelman
  • ymmärtää lineaarisen ja epälineaarisen optimointimallin välisen ero ja osa linearisoida tiettyjä epälineaarisia optimointimalleja
  • ymmärtää monitavoiteoptimointimallin ja tavanomaisen optimointimallin välisen eron ja osaa käyttää tavoiteoptimointia monitavoitemallin käsittelykeinona
  • ymmärtää miten dynaaminen optimointi toimii ja miten sitä käytetään.

Suoritustapa

Osallistuminen verkko-opetukseen ja Tampereen kampuksella tehtävä tentti.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Frank Cameron

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Matematiikka
Kurssikoodi:
MATH.APP.260
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
28.8.–22.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.06.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Monimuoto-opinnot
Paikkakunta:
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssit Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.