Back to all courses

Operaatiotutkimus

Individual course

Suoritettuaan kurssin, opiskelija

  • ymmärtää, mitä optimointiin liittyvillä keskeisillä (malli, tavoitefunktio, rajoite yms.) peruskäsitteillä tarkoitetaan.
  • osaa formuloida optimointiongelmaan liittyvät yhtälö- ja epäyhtälörajoitteet sekä tavoitefunktion sanallisen tehtävänannon perusteella. Opiskelija osaa standardoida lineaarisen optimointiongelman liikkumavara- ylimäärä ja keinomuuttujia käyttäen.
  • osaa ratkaista lineaarisen optimointiongelman ja osaa tulkita saamaansa optimiratkaisua (herkkyysanalyysi).
  • osaa tunnistaa kuljetusongelman ja kauppamatkustajan ongelman kaltaisia perustavanlaatuisia optimointiongelmia.
  • ymmärtää diskreetin ja jatkuvan optimointiongelman välisen eron ja osaa ratkaista diskreetin optimointiongelman.
  • ymmärtää lineaarisen ja epälineaarisen optimointimallin välisen ero ja osa linearisoida tiettyjä epälineaarisia optimointimalleja.
  • ymmärtää monitavoiteoptimointimallin ja tavanomaisen optimointimallin välisen eron ja osaa käyttää tavoiteoptimointia monitavoitemallin käsittelykeinona.
  • ymmärtää miten dynaaminen optimointi toimii ja miten sitä käytetään.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Frank Cameron

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.APP.260
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–12.12.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Vektorit ja matriisit MATH.MA.140, Differentiaali ja inegraalilaskenta MATH.APP.160
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.