Takaisin kaikki kurssit

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus

Yksittäinen kurssi

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2023 klo 00:00 ja päättyy 31.8.2023 klo 23:59.

Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, uhkien muodostamia riskejä sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla, ja niiltä turvautumista. Kurssilla tutustutaan tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin.

Kurssin sisältö

 • kyberturvallisuuden toimintakenttä ja eritasoiset toimijat, näiden motivaatio sekä tavoitteet
 • järjestelmien monimutkaisuudesta ja laajuudesta johtuvat haavoittuvuudet sekä niiden merkitys järjestelmien turvallisuudelle
 • haittaohjelmien toimintaperiaatteet ja tavoitteet
 • yleisimmät tietoturvauhat ja hyökkäykset
 • internetin mukanaan tuomat haasteet tietoliikenne- ja kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • sosiaalista mediaa hyödyntävät uhat ja hyökkäykset
 • tärkeimmät henkilökohtaisen tason suojautumismenetelmät, työkalut sekä tietoturvalliset toimintatavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • kykenee tunnistamaan tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet, toimijat sekä uhkatekijät
 • osaa arvioida itseensä kohdistuvia tietoturvauhkia ja niiden vakavuutta sekä tunnistaa organisaatioon kohdistuvia uhkia
 • ymmärtää tärkeimpien suojautumismenetelmien merkityksen kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • kykenee ottamaan käyttöön henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja sekä työkaluja.

Kurssimateriaali

Luentokalvot, luennot ja verkkomateriaali.

Teknologia ja ohjelmistot

ViLLE.

Suoritustapa

Viikoittaiset verkkotehtävät. Luentotallenteet ja harjoitustehtävät kurssialustalla.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

kyberturvallisuus, cybersecurity, tietoturva, information security, haavoittuvuudet, tietoverkkoturvallisuus

Vastuuopettaja

Turun yliopisto
Antti Hakkala, Yliopisto-opettaja

Lisätietoa opinnoista

Turun yliopisto
Timo Vasankari

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
Digitalisaatio,
Internet-teknologia,
Kyberturvallisuus,
Tietoturva
Kurssikoodi:
DTEK1068
Opintopisteet
1 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
1.9.–31.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.08.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Turun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kenelle kurssi sopii:
Kyberturvallisuuden perusteista kiinnostuneet koulutustasosta riippumatta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.