Takaisin kaikki kurssit

Peliohjelmoinnin alkeet Unitylla

Yksittäinen kurssi

Kurssilla tutustutaan pelikehitykseen tekemällä oma peli ohjeiden mukaan käyttämällä suosittua Unity-pelimoottoria. Lisäksi kurssilla opitaan tärkeitä perustaitoja ohjelmointiin liittyen, jotka antavat hyvän pohjan ohjelmoinnin opiskelulle tai harrastamiselle.

Kurssi aloitetaan nollasta, eli aikaisempaa Unity- tai ohjelmointiosaamista ei vaadita. Kurssimateriaalit ja videot ovat suomeksi, mutta ohjelmat ja niiden dokumentaatiot englanniksi, joten kurssilla vaaditaan jonkinlaista englannin osaamista. Sen lisäksi vaaditaan tietokone, jolle asennetaan Unity, sekä Unity- ja Microsoft-tilit (Microsoft-tiliä tarvitaan Unityn mukana tulevan koodieditori Visual Studion käyttämiseen). Kaikki kurssilla käytetyt ohjelmat ja materiaalit ovat ilmaisia.

Kurssilla opetellaan käyttämään Unityn käyttöliittymää ja projekteja. Pelien tekemiseen liittyen tutustutaan mm. 3D-kappaleiden, äänen, objektien, kameran ja efektien käsittelyyn sekä käyttöliittymien ja valikoiden toteuttamiseen. Kurssilla käsitellään myös tekoälyn soveltamista ja pelisuunnitteludokumenttien tekemistä.

Sisältö

Pelin tekeminen Unitylla videoluentojen ohjeita seuraten. Ohjelmointikonseptit, tekijänoikeudet ja game design. Ohjelmoinnin perusteet pelikehityksen kontekstissa. Monivalintatehtävät pelinkehitysympäristöstä ja ohjelmoinnista C#:lla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää Unityn perustoimintoja ja ymmärtää miten Unitya käytetään pelien tekemiseen.
  • osaa myös tehdä yksinkertaisia pelejä Unitylla.
  • ymmärtää tavalliset ohjelmointikonseptit, kuten muuttujat, tietotyypit, ehtolauseet, toistorakenteet, listat ja funktiot.

Oppimateriaalit

Unity-dokumentaatio, kurssivideot ja -materiaalit.

Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristön kautta. Tehtävänannot löytyvät Moodlesta ja tehtävät palautetaan Moodleen.

Kurssilla käytettävä Unity-pelimoottori löytyy osoitteesta https://unity3d.com/get-unity/download

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta aiempaa osaamista ohjelmoinnista tai pelienkehityksestä ei tarvita.

Kurssiaikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Kurssiin sisältyy 6,5 tuntia luentovideoita, luettavaa materiaalia 7 h ja harjoitusten tekemistä noin 13,5 h. Kurssin kokonaistyömäärä on 27 h itsenäistä opiskelua. Kurssin tehtävät tehdään LUTin Moodle-ympäristössä itsenäisesti ja itselle sopivana aikana etäopiskeluna.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Kurssin suorittamista varten vaaditaan Moodle-tentin suorittaminen hyväksytysti, peliprojektin tekeminen video-ohjeistuksen mukaan ja pelisuunnitteludokumentin laatiminen.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

pelikehitys game development ohjelmointi koodaus koodari pelisuunnittelija pelien suunnittelu tekoäly 3D

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Roope Luukkainen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Teemat:
Ohjelmointi,
Pelikehitys
Kurssikoodi:
CT10A0004
Opintopisteet
1 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Yleinen tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuva käyttötaito.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraaviin teemoihin