Back to all courses

Peliohjelmoinnin alkeet Unitylla

Individual course

Kurssilla tutustutaan pelikehitykseen tekemällä oma peli ohjeiden mukaan käyttämällä suosittua Unity-pelimoottoria. Lisäksi kurssilla opitaan tärkeitä perustaitoja ohjelmointiin liittyen, jotka antavat hyvän pohjan ohjelmoinnin opiskelulle tai harrastamiselle.

Kurssi aloitetaan nollasta, eli aikaisempaa Unity- tai ohjelmointiosaamista ei vaadita. Kurssimateriaalit ja videot ovat suomeksi, mutta ohjelmat ja niiden dokumentaatiot englanniksi, joten kurssilla vaaditaan jonkinlaista englannin osaamista. Sen lisäksi vaaditaan tietokone, jolle asennetaan Unity, sekä Unity- ja Microsoft-tilit (Microsoft-tiliä tarvitaan Unityn mukana tulevan koodieditori Visual Studion käyttämiseen). Kaikki kurssilla käytetyt ohjelmat ja materiaalit ovat ilmaisia.

Kurssilla opetellaan käyttämään Unityn käyttöliittymää ja projekteja. Pelien tekemiseen liittyen tutustutaan mm. 3D-kappaleiden, äänen, objektien, kameran ja efektien käsittelyyn sekä käyttöliittymien ja valikoiden toteuttamiseen. Kurssilla käsitellään myös tekoälyn soveltamista ja pelisuunnitteludokumenttien tekemistä.

Sisältö

Pelin tekeminen Unitylla videoluentojen ohjeita seuraten. Ohjelmointikonseptit, tekijänoikeudet ja game design. Ohjelmoinnin perusteet pelikehityksen kontekstissa. Monivalintatehtävät pelinkehitysympäristöstä ja ohjelmoinnista C#:lla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää Unityn perustoimintoja ja ymmärtää miten Unitya käytetään pelien tekemiseen.
  • osaa myös tehdä yksinkertaisia pelejä Unitylla.
  • ymmärtää tavalliset ohjelmointikonseptit, kuten muuttujat, tietotyypit, ehtolauseet, toistorakenteet, listat ja funktiot.

Oppimateriaalit

Unity-dokumentaatio, kurssivideot ja -materiaalit.

Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristön kautta. Tehtävänannot löytyvät Moodlesta ja tehtävät palautetaan Moodleen.

Kurssilla käytettävä Unity-pelimoottori löytyy osoitteesta https://unity3d.com/get-unity/download

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta aiempaa osaamista ohjelmoinnista tai pelienkehityksestä ei tarvita.

Kurssiaikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Kurssiin sisältyy 6,5 tuntia luentovideoita, luettavaa materiaalia 7 h ja harjoitusten tekemistä noin 13,5 h. Kurssin kokonaistyömäärä on 27 h itsenäistä opiskelua. Kurssin tehtävät tehdään LUTin Moodle-ympäristössä itsenäisesti ja itselle sopivana aikana etäopiskeluna.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Kurssin suorittamista varten vaaditaan Moodle-tentin suorittaminen hyväksytysti, peliprojektin tekeminen video-ohjeistuksen mukaan ja pelisuunnitteludokumentin laatiminen.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

pelikehitys game development ohjelmointi koodaus koodari pelisuunnittelija pelien suunnittelu tekoäly 3D

Responsible teacher

LUT University
Roope Luukkainen

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Game development,
Programming
Course code:
CT10A0004
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Yleinen tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuva käyttötaito.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme