Takaisin kaikki kurssit

Programvaruutveckling och -projekt

Yksittäinen kurssi

Det övergripande kursmålet är att förstå problematiken som hänför sig till utveckling av programvara och att få en uppfattning om de metoder med vilka man kan planera och genomföra utvecklingsprojekt.

Efter genomgången kurs bör studeranden kunna förklara de centrala begreppen inom följande huvudområden för projekt inom programvaruproduktion:

  • Programvarulivscykeln
  • Projekthantering och -ledning
  • Verktygsstöd för programvaruprojekt
  • Kvalitet och processförbättring

Allmänfärdigheter:

  • Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor
  • Förmåga att organisera och koordinera
  • Förmåga att hantera projekt

Tidtabell:

  • veckor 12–21: tis kl. 14–16, to kl. 10–12

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

OBS! Du hittar den här kursen på ansökningsblanketten under namnet “Åbo Akademi: FITech-ICT kurser vår 2020”
NB! You will find this course under the name “Åbo Akademi: FITech ICT courses spring 2020” on the application form.
HUOM! Löydät kurssin hakulomakkeella valitsemalla hakukohteen “Åbo Akademi: FITech-ICT kurssit kevät 2020”

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Åbo Akademi
FITech ICT -yhteyshenkilö

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Digitalisaatio
Kurssikoodi:
452304.0
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
16.3.–24.5.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Åbo Akademi
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Ruotsi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan