Back to all courses

Programvaruutveckling och -projekt

Individual course

Det övergripande kursmålet är att förstå problematiken som hänför sig till utveckling av programvara och att få en uppfattning om de metoder med vilka man kan planera och genomföra utvecklingsprojekt.

Efter genomgången kurs bör studeranden kunna förklara de centrala begreppen inom följande huvudområden för projekt inom programvaruproduktion:

  • Programvarulivscykeln
  • Projekthantering och -ledning
  • Verktygsstöd för programvaruprojekt
  • Kvalitet och processförbättring

Allmänfärdigheter:

  • Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor
  • Förmåga att organisera och koordinera
  • Förmåga att hantera projekt

Tidtabell:

  • veckor 12–21: tis kl. 14–16, to kl. 10–12

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

You can get a digital badge after completing this course.

OBS! Du hittar den här kursen på ansökningsblanketten under namnet “Åbo Akademi: FITech-ICT kurser vår 2020”
NB! You will find this course under the name “Åbo Akademi: FITech ICT courses spring 2020” on the application form.
HUOM! Löydät kurssin hakulomakkeella valitsemalla hakukohteen “Åbo Akademi: FITech-ICT kurssit kevät 2020”

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
452304.0
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
16.3.–24.5.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme