Back to all courses

Programvaruutveckling och -projekt

Individual course

Det övergripande kursmålet är att förstå problematiken som hänför sig till utveckling av programvara och att få en uppfattning om de metoder med vilka man kan planera och genomföra utvecklingsprojekt.

Efter genomgången kurs bör studeranden kunna förklara de centrala begreppen inom följande huvudområden för projekt inom programvaruproduktion:

  • Programvarulivscykeln
  • Projekthantering och -ledning
  • Verktygsstöd för programvaruprojekt
  • Kvalitet och processförbättring

Allmänfärdigheter:

  • Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor
  • Förmåga att organisera och koordinera
  • Förmåga att hantera projekt

Tidtabell:

  • veckor 12–21: tis kl. 14–16, to kl. 10–12

Mer information i Åbo Akademis studiehandboken.

Further information about the studies

Åbo Akademi
FITech ICT contact person
fitech-ict(at)abo.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
452304.0
Credits:
5 ECTS
Level:
Teaching period:
16.3.–24.5.2020
Application deadline:
25.3.2020
Host university:
Åbo Akademi University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Swedish