Takaisin kaikki kurssit

Projektien suunnittelu ja ohjaus

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi kuuluu FITech Summer Boost 2022 tarjontaan.

Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille projektiliiketoiminnan, erityisesti projektinhallinnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Painopisteenä ovat projektien suunnittelun ja ohjauksen sellaiset tiedot, menetelmät ja taidot, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa. Projektinhallintaa tarkastellaan yksittäistä projektia laajemmassa ympäristössä: yhtenä teemana on se, miten projektiliiketoiminta organisoidaan ja johdetaan osana yrityksen muuta toimintaa. Kurssi sisältää myös projektiportfolion hallinnan lähestymistavat ja menetelmät yrityksen johtamisessa. Kurssilla käydään läpi projektien toimintaympäristö. Projektinhallintaa tarkastellaan koko projektin elinkaarella.

Kurssin voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Kurssin sisältö

Kurssin kattamia alueita ovat:

  • Projektien markkinointi ja myynti
  • Projektien suunnittelu ja aloitus
  • Ajan ja resurssien hallinta
  • Kustannusten hallinta
  • Alihankintojen ja sopimusten hallinta
  • Tulosten seuranta

Lisäksi käsitellään projektin ja projektiliiketoiminnan organisointia, projektiportfolion hallintaa, projektitiimin muodostamista ja johtamista sekä projektipäällikön osaamista.

Opetus

Kurssilla ei ole kesällä varsinaisia opetustapahtumia, vaan kaikki opiskelu tapahtuu itsenäisesti tarjotun kurssimateriaalin avulla ja tekemällä harjoituksia. Kurssin oppimateriaali koostuu kurssikirjasta ja opetusvideoista.

Koska kurssilla ei ole varsinaisia luentoja, on tärkeää lukea huolella ohjeet sekä harjoitustehtävien tehtävänannot.

Kaikki kurssiin liittyvä opetusmateriaali (lyhyet opetusvideot, kurssikirja ja muu materiaali) ovat saatavilla kurssin kotisivulla. Voit siis alkaa opiskella omatoimisesti kurssin sisältöä jo ennen kesäkurssin virallista alkua (23.5.2022). Ehdit toki suorittaa kurssin hyvin, vaikka aloittaisitkin opiskelun vasta kesäkuun alussa. Harjoitustöiden palautukset ja itseopiskelua tukevat quizzit avataan 23.5. Harjoitustöiden palautusten määräajat ovat 10.6. ja 17.6. Online-tentti järjestetään 21.6. klo 16–19.

Työmäärä

Kurssin työmäärä (135 h) jakautuu seuraavasti:

  • Luennot valmistautumisineen: 6 * (2 + 2) h = 24  h
  • Harjoitustyöt 4 * 15 h = 60 h
  • Tenttiin valmistautuminen 48 h
  • Tentti 3 h

Suoritustapa

Kurssin arviointi perustuu tenttiin (60 %), harjoitustöihin (30 %) sekä oppituntitehtäviin (10 %). Tentti ja harjoitustyöt on kumpikin suoritettava hyväksytysti kurssin läpäisemiseksi.

Lisätietoa kurssin kotisivuilla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Aalto-yliopisto
Tero Haahtela

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot,
Tekniikan opinnot
Teemat:
Johtaminen,
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
TU-C3010
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
23.5.–21.6.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Aalto-yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Tuotantotalouden perusteet tai vastaavat tiedot
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.