Takaisin kaikki kurssit

Projektitoiminta

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 40

Kurssilla opit projektinhallintaan liittyviä tärkeitä tietoja, käsitteitä ja taitoja, kuten projektin suunnittelua, resursointia, riskienhallintaa ja hinnoittelua. Opit, miten toimitaan projektissa, jossa on osallistujia useista eri yrityksistä. Kurssilla laaditaan projektisuunnitelma annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssin sisältö

Projektikäsitteistö sekä yksittäisen projektin suunnittelu ja hallinta: projektisuunnitelman laatiminen, aikaohjaus, resurssiohjaus, projektin talous ja hinnoitus, poikkeamien taloudellinen hallinta, projektin laadunvarmistus ja riskien hallinta, projektitoiminnan konsepti, moniprojektiympäristö, monen yrityksen projektit, asiakkaan ja toimittajan projektien yhteensovittaminen, projektoivien yritysten verkko ja verkon hallinta, projektikulttuurit ja globaali organisaatio.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää projektitoimintaan liittyvät olennaiset käsitteet
  • kuvata projektinhallintaan liittyvät tietotarpeet ja miten näitä tietoja hankitaan ja hyödynnetään
  • laatia projektisuunnitelman.

Kurssimateriaali

  • Pelin, Risto 2009: Projektihallinnan käsikirja (sekä uudemmat että vanhemmat painokset käyvät)
  • Opettajan materiaali (Moodlessa)

Moodlen kurssiavaimen saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Suoritustapa

  • Kurssin suoritustapa on itsenäiset verkko-opinnot, ja kurssi arvioidaan harjoitustyön (projektisuunnitelma) pohjalta.
  • Kick-off sessio Zoomissa keskiviikkona 22.2.2023 klo 12:00–14:00

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

projektinhallinta project management skills

Vastuuopettaja

Vaasan yliopisto
Jyri Naarmala

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Vaasan yliopisto
Maarit Välisuo

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
5G-teknologia,
Johtaminen,
Tietoverkkoekosysteemit,
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
TUTAC1030
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
22.2.–31.5.2023
Haun alkamispäivä:
07.11.2022
Viimeinen hakupäivä:
14.2.2023
Järjestävä yliopisto:
Vaasan yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia
Kenelle kurssi sopii:
Teknisen alan (esim. ohjelmoijat) projekteissa työskenteleville tai projektinhallinnasta kiinnostuneille henkilöille
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.