Takaisin kaikki kurssit

Projektitoiminta

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssilla opit projektinhallintaan liittyviä tärkeitä tietoja, käsitteitä ja taitoja kuten projektin suunnittelua, resursointia, riskienhallintaa ja hinnoittelua. Opit miten toimitaan projektissa, jossa on osallistujia useista eri yrityksistä. Kurssilla laaditaan projektisuunnitelma annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssin sisältö

  • Projektikäsitteistö.
  • Yksittäisen projektin suunnittelu ja hallinta: projektisuunnitelman laatiminen, aikaohjaus, resurssiohjaus, projektin talous ja hinnoitus, poikkeamien taloudellinen hallinta, projektin laadunvarmistus ja riskien hallinta, projektitoiminnan konsepti, moniprojektiympäristö, monen yrityksen projektit, asiakkaan ja toimittajan projektien yhteensovittaminen, projektoivien yritysten verkko ja verkon hallinta, projektikulttuurit ja globaali organisaatio.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää projektitoimintaan liittyvät olennaiset käsitteet,
  • kuvata projektinhallintaan liittyvät tietotarpeet ja miten näitä tietoja hankitaan ja hyödynnetään, sekä
  • laatia projektisuunnitelman.

Kurssimateriaali

Pelin, Risto (2009); Projektihallinnan käsikirja (sekä uudemmat että vanhemmat painokset käyvät), sekä opettajan materiaali (Moodlessa), Moodlen kurssiavaimen saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Suoritustapa

Kurssin suoritustapa on itsenäiset verkko-opinnot, ja kurssi arvioidaan harjoitustyön (projektisuunnitelma) pohjalta. Kurssilla on aloitusluento 22.2.2022 (verkossa).

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

projektinhallinta

Vastuuopettaja

Vaasan yliopisto
Jyri Naarmala

Lisätietoa kurssista ja suorittamisesta

Vaasan yliopisto
Maarit Välisuo

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Monica Sandberg, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
5G-teknologia,
Johtaminen,
Tuotantotalous
Kurssikoodi:
TUTAC1030
Opintopisteet:
3 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
22.2.–31.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
14.2.2022
Järjestävä yliopisto:
Vaasan yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kenelle kurssi sopii:
Kurssi soveltuu teknisen alan (esim. ohjelmoijat) projekteissa työskenteleville tai projektinhallinnasta kiinnostuneille henkilöille.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.