Back to all courses

Projektitoiminta

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssilla opit projektinhallintaan liittyviä tärkeitä tietoja, käsitteitä ja taitoja, kuten projektin suunnittelua, resursointia, riskienhallintaa ja hinnoittelua. Opit, miten toimitaan projektissa, jossa on osallistujia useista eri yrityksistä. Kurssilla laaditaan projektisuunnitelma annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssin sisältö

Projektikäsitteistö sekä yksittäisen projektin suunnittelu ja hallinta: projektisuunnitelman laatiminen, aikaohjaus, resurssiohjaus, projektin talous ja hinnoitus, poikkeamien taloudellinen hallinta, projektin laadunvarmistus ja riskien hallinta, projektitoiminnan konsepti, moniprojektiympäristö, monen yrityksen projektit, asiakkaan ja toimittajan projektien yhteensovittaminen, projektoivien yritysten verkko ja verkon hallinta, projektikulttuurit ja globaali organisaatio.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää projektitoimintaan liittyvät olennaiset käsitteet
  • kuvata projektinhallintaan liittyvät tietotarpeet ja miten näitä tietoja hankitaan ja hyödynnetään
  • laatia projektisuunnitelman.

Kurssimateriaali

  • Pelin, Risto 2009: Projektihallinnan käsikirja (sekä uudemmat että vanhemmat painokset käyvät)
  • Opettajan materiaali (Moodlessa)

Moodlen kurssiavaimen saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Suoritustapa

Kurssin suoritustapa on itsenäiset verkko-opinnot, ja kurssi arvioidaan harjoitustyön (projektisuunnitelma) pohjalta.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

projektinhallinta project management skills

Responsible teacher

University of Vaasa
Jyri Naarmala

Further information about the course and studying

University of Vaasa
Maarit Välisuo

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
5G technology,
Communications ecosystems,
Industrial engineering and management,
Leadership
Course code:
TUTAC1030
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
10.9.–15.12.2022
Application deadline:
2.9.2022
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Ei esitietovaatimuksia.
Study suitable for:
Kurssi soveltuu teknisen alan (esim. ohjelmoijat) projekteissa työskenteleville tai projektinhallinnasta kiinnostuneille henkilöille.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.