Back to all courses

Projektitoiminta

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 40 aikuisopiskelijaa

Kurssilla opit projektinhallintaan liittyviä tärkeitä tietoja, käsitteitä ja taitoja, kuten projektin suunnittelua, resursointia, riskienhallintaa ja hinnoittelua. Opit, miten toimitaan projektissa, jossa on osallistujia useista eri yrityksistä. Kurssilla laaditaan projektisuunnitelma annettujen ohjeiden mukaan.

Kurssin sisältö

Projektikäsitteistö sekä yksittäisen projektin suunnittelu ja hallinta: projektisuunnitelman laatiminen, aikaohjaus, resurssiohjaus, projektin talous ja hinnoitus, poikkeamien taloudellinen hallinta, projektin laadunvarmistus ja riskien hallinta, projektitoiminnan konsepti, moniprojektiympäristö, monen yrityksen projektit, asiakkaan ja toimittajan projektien yhteensovittaminen, projektoivien yritysten verkko ja verkon hallinta, projektikulttuurit ja globaali organisaatio.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää projektitoimintaan liittyvät olennaiset käsitteet
  • kuvata projektinhallintaan liittyvät tietotarpeet ja miten näitä tietoja hankitaan ja hyödynnetään
  • laatia projektisuunnitelman.

Kurssimateriaali

  • Pelin, Risto 2009: Projektihallinnan käsikirja (sekä uudemmat että vanhemmat painokset käyvät)
  • Opettajan materiaali (Moodlessa)

Moodlen kurssiavaimen saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Suoritustapa

  • Kurssin suoritustapa on itsenäiset verkko-opinnot, ja kurssi arvioidaan harjoitustyön (projektisuunnitelma) pohjalta.
  • Opintojakson alussa on kickoff sessio.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

projektinhallinta project management skills

Responsible teacher

University of Vaasa
Jyri Naarmala

Further information about the course and studying

University of Vaasa
Maarit Välisuo

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Communications ecosystems,
Industrial engineering and management,
Leadership
Course code:
TUTAC1030
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.1.–31.5.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
People who are interested in project management or who work in technology-related projects (e.g. programmers).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.