Takaisin kaikki kurssit

Tietojärjestelmän kehittäminen

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusasioita, kuten miten kehitystyö voidaan vaiheistaa ja millaisia tehtäviä eri kehitystyön vaiheisiin sisältyy. Kurssilla tutustutaan tietojärjestelmän kehittämisprosessin elinkaareen sekä erilaisiin vaihejakomalleihin, kuten vesiputousmalliin ja ketteriin menetelmiin. Kurssilla tarkastellaan millaisessa ympäristössä tietojenkäsittelytoimintaa hyödynnetään ja mikä on tietojenkäsittelyn asema joustavan yrityksen toiminnassa. Kurssilla tutustutaan myös muutamiin tietojärjestelmän suunnittelussa hyödynnettäviin kuvausmenetelmiin, kuten ER-, käyttötapaus- ja uimaratakaavioihin sekä niihin liittyviin työkaluihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä tietojärjestelmän kehittämisprosessin päävaiheet
  • tunnistaa tietojärjestelmän roolin osana yritysten toimintaa ja ymmärtää miten tietojärjestelmällä voidaan tukea ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
  • osaa listata erilaisia järjestelmiin liittyviä toteutusvaihtoehtoja
  • osaa soveltaa oppimaansa pienimuotoisen tietojärjestelmän suunnitteluun
  • on kehittänyt taitojaan ilmaista itseään kirjallisesti sekä oman että muiden alojen henkilöille
  • kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä
  • osaa tunnistaa ja ratkaista teknillisiä ja taloudellisia ongelmia.

Oppimateriaalit koostuvat luentokalvoista ja lukupaketeista, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista työpajoihin ja harjoitustyön tekemistä. Kurssi vaatii läsnäoloa Vaasassa.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

vesiputousmalli, ketterät menetelmät, liiketoiminta, yritystoiminta, ohjelmointi

Vastuuopettaja

Hakua koskevat kysymykset

Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
TITE1090
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
14.9.–6.11.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Vaasan yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Lähiopetus
Opetuspaikkakunta:
Vaasa
Kieli:
Suomi
Kohderyhmä:
Sovelluskehitystyöstä kiinnostuneet, jotka haluavat saada hyvän kokonaiskäsityksen alasta ja oppia sovelluskehitysprojekteista perusasiat kuten vaatimusmäärittelyä ja sovelluksen suunnittelua.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan