Back to all courses

Tietojärjestelmän kehittäminen

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20 aikuisopiskelijaa

Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusasioita, kuten miten kehitystyö voidaan vaiheistaa ja millaisia tehtäviä eri kehitystyön vaiheisiin sisältyy. Kurssilla tutustutaan tietojärjestelmän kehittämisprosessin elinkaareen sekä erilaisiin vaihejakomalleihin, kuten vesiputousmalliin ja ketteriin menetelmiin. Kurssilla tarkastellaan millaisessa ympäristössä tietojenkäsittelytoimintaa hyödynnetään ja mikä on tietojenkäsittelyn asema joustavan yrityksen toiminnassa. Kurssilla tutustutaan myös muutamiin tietojärjestelmän suunnittelussa hyödynnettäviin kuvausmenetelmiin, kuten ER-, käyttötapaus- ja uimaratakaavioihin sekä niihin liittyviin työkaluihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä tietojärjestelmän kehittämisprosessin päävaiheet
  • tunnistaa tietojärjestelmän roolin osana yritysten toimintaa ja ymmärtää miten tietojärjestelmällä voidaan tukea ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
  • osaa listata erilaisia järjestelmiin liittyviä toteutusvaihtoehtoja
  • osaa soveltaa oppimaansa pienimuotoisen tietojärjestelmän suunnitteluun
  • on kehittänyt taitojaan ilmaista itseään kirjallisesti sekä oman että muiden alojen henkilöille
  • kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä
  • osaa tunnistaa ja ratkaista teknillisiä ja taloudellisia ongelmia.

Oppimateriaalit koostuvat luentokalvoista ja lukupaketeista, jotka ilmoitetaan ensimmäisellä luentokerralla. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista työpajoihin ja harjoitustyön tekemistä.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa. (Kurssin aikataulu on nähtävänä Pepissä, kun toteutus on julkaistu).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

vesiputousmalli, ketterät menetelmät, liiketoiminta, yritystoiminta, ohjelmointi

Responsible teacher

University of Vaasa
Teemu Mäenpää

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topic:
Programming
Course code:
TITE1090
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
14.9.–7.11.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
Course suitable for:
Sovelluskehitystyöstä kiinnostuneet, jotka haluavat saada hyvän kokonaiskäsityksen alasta ja oppia sovelluskehitysprojekteista perusasiat kuten vaatimusmäärittelyä ja sovelluksen suunnittelua.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme