Back to all courses

Tietojärjestelmän kehittäminen

Individual course

Kurssilla tarkastellaan millaisessa ympäristössä tietojenkäsittelytoimintaa hyödynnetään ja mikä on tietojenkäsittelyn asema joustavan yrityksen toiminnassa. Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusasioita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin vaihejakomalleihin, kuten vesiputousmalliin ja ketteriin menetelmiin. Kurssilla tutustutaan myös muutamiin tietojärjestelmän suunnittelussa hyödynnettäviin kuvausmenetelmiin ja niihin liittyviin työkaluihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä tietojärjestelmän kehittämisprosessin päävaiheet
  • tunnistaa tietojärjestelmän roolin osana yritysten toimintaa ja ymmärtää miten tietojärjestelmällä voidaan tukea ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
  • osaa listata erilaisia järjestelmiin liittyviä toteutusvaihtoehtoja
  • osaa soveltaa oppimaansa pienimuotoisen tietojärjestelmän suunnitteluun
  • on kehittänyt taitojaan ilmaista itseään kirjallisesti sekä oman että muiden alojen henkilöille
  • kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä
  • osaa tunnistaa ja ratkaista teknillisiä ja taloudellisia ongelmia.

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Vaasa
Teemu Mäenpää
teemu.maenpaa(at)univaasa.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Programming,
Software engineering,
Software systems
Course code:
TITE1090
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
19.9.–31.10.2019
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Vaasa
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme