Takaisin kaikki kurssit

Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Tietojärjestelmiä on kaikkialla ja ne ovat välttämätön osa ihmisten ja organisaatioiden arkipäivää. Tietojärjestelmien tulisi olla tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja, jotka vastaavat ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin. Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys ovat välttämättömiä taitoja hyvien tietojärjestelmien tuottamiseksi.

Kurssin sisältö

 • Mallintamisen yleiset periaatteet
 • Mallintamisen merkitys tietojärjestelmien suunnittelussa
 • Mallintamismenetelmät kuvaamaan jasuunnittelemaan tietojärjestelmiä eri näkökulmista
 • Mallintaminen tietojärjestelmien määrittelyvaiheessa
 • Tietojärjestelmän sidosryhmät
 • Tietojärjestelmän käyttötapaukset
 • Mallintaminen suunnittelun loppuvaiheessa
 • Suunnittelun, mallintamisen ja toteutuksenvälinen yhteys
 • Prototypointi ja mallintaminen osana tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, kommunikointikeinona sidosryhmiensuuntaan ja suunnitteluratkaisujen arviointia
 • Tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät eettiset kysymykset (suunnittelijan vastuu).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla mallintamisen yleiset periaatteet,
 • kuvailla mallintamisen merkityksen tietojärjestelmien suunnittelussa,
 • käyttää erilaisia mallintamismenetelmiä kuvaamaan ja suunnittelemaan tietojärjestelmiä eri näkökulmista,
 • käyttää mallintamista tietojärjestelmien määrittelyvaiheessa,
 • tunnistaa ja mallintaa tietojärjestelmän sidosryhmät,
 • tunnistaa ja mallintaa tietojärjestelmän käyttötapaukset,
 • käyttää mallintamista suunnittelun loppuvaiheessa,
 • kuvailla suunnittelun, mallintamisen ja toteutuksen välisen yhteyden,
 • käyttää prototypointia ja mallintamista osana tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, kommunikointikeinona sidosryhmien suuntaan ja suunnitteluratkaisujen arviointia sekä
 • tunnistaa tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät eettiset kysymykset (suunnittelijan vastuu).

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalit ja luentotallenteet on saatavilla kurssin oppimisympäristössä (Moodle).

Suoritustapa

Kurssilla osasuorituksina tentin korvaavat tehtävät Moodlessa sekä harjoitustyö, joka palautetaan Moodleen. Harjoitustyön palautus kurssin opetusperiodin päättymiseen mennessä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

tietojärjestelmät, suunnittelu, mallintaminen, kehitys

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Mikko Rajanen, Yliopistonlehtori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
812360A
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
17.3.–12.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Englanti,
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimusta
Kenelle kurssi sopii:
Kaikki tietojärjestelmiä käyttävät, niiden parissa työskentelevät ja niistä kiinnostuneet kandi- ja maisteritason opiskelijat.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.