Back to all courses

Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Tietojärjestelmiä on kaikkialla ja ne ovat välttämätön osa ihmisten ja organisaatioiden arkipäivää. Tietojärjestelmien tulisi olla tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja, jotka vastaavat ihmisten ja organisaatioiden tarpeisiin. Tietojärjestelmien mallintaminen, suunnittelu ja kehitys ovat välttämättömiä taitoja hyvien tietojärjestelmien tuottamiseksi.

Kurssin sisältö

 • Mallintamisen yleiset periaatteet
 • Mallintamisen merkitys tietojärjestelmien suunnittelussa
 • Mallintamismenetelmät kuvaamaan jasuunnittelemaan tietojärjestelmiä eri näkökulmista
 • Mallintaminen tietojärjestelmien määrittelyvaiheessa
 • Tietojärjestelmän sidosryhmät
 • Tietojärjestelmän käyttötapaukset
 • Mallintaminen suunnittelun loppuvaiheessa
 • Suunnittelun, mallintamisen ja toteutuksenvälinen yhteys
 • Prototypointi ja mallintaminen osana tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, kommunikointikeinona sidosryhmiensuuntaan ja suunnitteluratkaisujen arviointia
 • Tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät eettiset kysymykset (suunnittelijan vastuu).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla mallintamisen yleiset periaatteet,
 • kuvailla mallintamisen merkityksen tietojärjestelmien suunnittelussa,
 • käyttää erilaisia mallintamismenetelmiä kuvaamaan ja suunnittelemaan tietojärjestelmiä eri näkökulmista,
 • käyttää mallintamista tietojärjestelmien määrittelyvaiheessa,
 • tunnistaa ja mallintaa tietojärjestelmän sidosryhmät,
 • tunnistaa ja mallintaa tietojärjestelmän käyttötapaukset,
 • käyttää mallintamista suunnittelun loppuvaiheessa,
 • kuvailla suunnittelun, mallintamisen ja toteutuksen välisen yhteyden,
 • käyttää prototypointia ja mallintamista osana tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyä, kommunikointikeinona sidosryhmien suuntaan ja suunnitteluratkaisujen arviointia sekä
 • tunnistaa tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät eettiset kysymykset (suunnittelijan vastuu).

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalit ja luentotallenteet on saatavilla kurssin oppimisympäristössä (Moodle).

Suoritustapa

Kurssilla osasuorituksina tentin korvaavat tehtävät Moodlessa sekä harjoitustyö, joka palautetaan Moodleen. Harjoitustyön palautus kurssin opetusperiodin päättymiseen mennessä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

tietojärjestelmät, suunnittelu, mallintaminen, kehitys

Responsible teacher

University of Oulu
Mikko Rajanen, University teacher

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Data science
Course code:
812360A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
11.3.–5.5.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ei esitietovaatimusta
Course suitable for:
Kaikki tietojärjestelmiä käyttävät, niiden parissa työskentelevät ja niistä kiinnostuneet kandi- ja maisteritason opiskelijat.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.