Takaisin kaikki kurssit

Tietojärjestelmien perusteet

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssin sisältö

 • Tietojärjestelmien peruskäsitteet.
 • Tietojärjestelmiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet organisaatioiden näkökulmasta.
 • Tietojärjestelmän käyttö ja käyttäjät.
 • Organisaatioiden toiminta ja rakenne.
 • Tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa.
 • Tietojärjestelmien rooli organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa.
 • Tiedon muodostuminen organisaatioissa.
 • Tietojärjestelmien tuomat eettiset ja sosiaaliset haasteet.
 • Tietojärjestelmätieteet tieteenalana, historia, tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa tietojärjestelmiin liittyviä peruskäsitteitä,
 • tunnistaa tietojärjestelmien käyttöä ja käyttäjiä koskevia haasteita,
 • tuntee perusasiat organisaatioista, kuten niiden rakenteen ja toiminnan,
 • tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa,
 • pystyy kuvaamaan, kuinka organisationaalista tietoa muodostuu ja tunnistaa sen hallitsemiseen liittyviä ongelmia,
 • tunnistaa tietojärjestelmiin liittyviä eettisiä ja sosiaalisia haasteita,
 • voi kuvata tietojärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa,
 • pystyy kertomaan tietojärjestelmien tuomista mahdollisuuksista organisaatioiden uudistamisessa ja tietojärjestelmien tuomista taloudellisista merkityksistä sekä
 • tunnistaa tietojärjestelmätieteiden yleisimmät tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat sekä tuntee tietojärjestelmätieteiden historiaa.

Opetus

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Lisätietoa kurssista Oulun yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Pasi Karppinen

Lisätietoa opinnoista

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
811166P
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
31.10.–31.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.06.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Kenelle kurssi sopii:
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteistä ja tarvitsevat alan perustaitoja työssään tai opiskelujensa pohjaksi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.