Back to all courses

Tietojärjestelmien perusteet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssin sisältö

 • Tietojärjestelmien peruskäsitteet.
 • Tietojärjestelmiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet organisaatioiden näkökulmasta.
 • Tietojärjestelmän käyttö ja käyttäjät.
 • Organisaatioiden toiminta ja rakenne.
 • Tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa.
 • Tietojärjestelmien rooli organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa.
 • Tiedon muodostuminen organisaatioissa.
 • Tietojärjestelmien tuomat eettiset ja sosiaaliset haasteet.
 • Tietojärjestelmätieteet tieteenalana, historia, tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa tietojärjestelmiin liittyviä peruskäsitteitä,
 • tunnistaa tietojärjestelmien käyttöä ja käyttäjiä koskevia haasteita,
 • tuntee perusasiat organisaatioista, kuten niiden rakenteen ja toiminnan,
 • tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa,
 • pystyy kuvaamaan, kuinka organisationaalista tietoa muodostuu ja tunnistaa sen hallitsemiseen liittyviä ongelmia,
 • tunnistaa tietojärjestelmiin liittyviä eettisiä ja sosiaalisia haasteita,
 • voi kuvata tietojärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa,
 • pystyy kertomaan tietojärjestelmien tuomista mahdollisuuksista organisaatioiden uudistamisessa ja tietojärjestelmien tuomista taloudellisista merkityksistä sekä
 • tunnistaa tietojärjestelmätieteiden yleisimmät tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat sekä tuntee tietojärjestelmätieteiden historiaa.

Opetus

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Lisätietoa kurssista Oulun yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Pasi Karppinen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Software engineering,
Software systems
Course code:
811166P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.10.–31.12.2022
Application deadline:
23.10.2022
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Study suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.