Takaisin kaikki kurssit

Tietojenkäsittelyn perusteet I

Yksittäinen kurssi

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Huomiothan, että kurssille haetaan osana Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot -kokonaisuutta.

Kurssilla esitellään aluksi informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan.

Kurssin jälkeen opiskelija

  • tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen
  • ymmärtää algoritmisen ajattelun, ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia algoritmeja käyttäen pseudokieltä sekä Python-ohjelmointikieltä.

Lisätietoja kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

koodaus, koodaaminen, devaus, devaaja, koodari, ohjelmointi alkeet

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Turun yliopisto
Timo Vasankari

Vastuuopettaja

Turun yliopisto
Erno Lokkila

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
Ohjelmointi,
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
TKO_2119
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
30.8.–24.10.2021
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Turun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Turku
Opetuskieli:
Suomi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan