Back to all courses

Tietojenkäsittelyn perusteet I

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Kurssilla esitellään aluksi informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan.

Kurssin jälkeen opiskelija

  • tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen
  • ymmärtää algoritmisen ajattelun, ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia algoritmeja käyttäen pseudokieltä sekä Python-ohjelmointikieltä.

Lisätietoja kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus, koodaaminen, devaus, devaaja, koodari, ohjelmointi alkeet

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Responsible teacher

University of Turku
Erno Lokkila
erno.lokkila(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data science,
Programming
Course code:
TKO_5736
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
31.8.–25.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme