Back to all courses

Tietojenkäsittelyn perusteet I

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Huomiothan, että kurssille haetaan osana Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot -kokonaisuutta.

Kurssilla esitellään aluksi informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan.

Kurssin jälkeen opiskelija

  • tuntee pääpiirteissään informaatioteknologian osa-alueet ja keskeisimmät käsitteet sekä tietokonelaitteiston osat ja toimintaperiaatteen
  • ymmärtää algoritmisen ajattelun, ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia algoritmeja käyttäen pseudokieltä sekä Python-ohjelmointikieltä.

Lisätietoja kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

koodaus, koodaaminen, devaus, devaaja, koodari, ohjelmointi alkeet

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Responsible teacher

University of Turku
Erno Lokkila

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topics:
Data science,
Programming
Course code:
TKO_2119
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme