Takaisin kaikki kurssit

Tietokannat ja avoimet rajapinnat

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin sisältö: relaatioalgebra, funktionaaliset riippuvuudet, normalisointi, jokin tietokantaohjelmisto ja tärkeimmät työkalut (esim. MySQL, SQLite, SQLite Studio, SQL Server, Oracle), SQL (create, insert, drop, update, select, join, union, alikyselyt, indeksit, transaktiot, rajoitteet, triggerit, näkymät) ja sen rajapinnat.

Lisäksi tutustutaan JSON:n perusteisiin sekä NoSQL-tietokantojen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella sekä toteuttaa tehokkaan relaatiotietokannan, osaa käyttää monipuolisesti SQL-kyselykieltä ja tuntee sen ohjelmointirajapinnat ja JSON:n perusteet sekä osaa hyödyntää JSON:ia REST-rajapinnoissa. Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, suunnitteluosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kurssi on tarkoitettu vain henkilöille, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijana missään korkeakoulussa.
Kurssin suoritus: harjoitustyö ja verkkotentti, jonka suorituspäivä on 4.5.2020.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

SQL, XML, REST, JSON

Vastuuopettaja

Vaasan yliopisto
Maarit Välisuo
maarit.valisuo(at)univaasa.fi

Hakua koskevat kysymykset

FITech
Pilvi Lempiäinen , Opintopalvelumuotoilija
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Aloita hakuprosessi
Aloita hakuprosessi
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmointi,
Web-ohjelmointi
Kurssikoodi:
ICATC2100
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
2.3.–1.5.2020
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Vaasan yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssit Johdatus ohjelmointiin, Olio-ohjelmointi tai vastaavat tiedot.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

This course is included in the following theme