Back to all courses

Tietokannat ja avoimet rajapinnat

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssi on tarkoitettu vain henkilöille, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijana missään korkeakoulussa.

Kurssin sisältö: relaatioalgebra, funktionaaliset riippuvuudet, normalisointi, jokin tietokantaohjelmisto ja tärkeimmät työkalut (esim. MySQL, SQLite, SQLite Studio, SQL Server, Oracle), SQL (create, insert, drop, update, select, join, union, alikyselyt, indeksit, transaktiot, rajoitteet, triggerit, näkymät) ja sen rajapinnat.

Lisäksi tutustutaan JSON:n perusteisiin sekä NoSQL-tietokantojen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella sekä toteuttaa tehokkaan relaatiotietokannan, osaa käyttää monipuolisesti SQL-kyselykieltä ja tuntee sen ohjelmointirajapinnat ja JSON:n perusteet sekä osaa hyödyntää JSON:ia REST-rajapinnoissa. Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, suunnitteluosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kurssin suoritus: harjoitustyö ja verkkotentti.

Lisätietoja Vaasan yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

SQL, XML, REST, JSON

Responsible teacher

University of Vaasa
Maarit Välisuo
maarit.valisuo(at)univaasa.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Programming,
Web programming
Course code:
ICATC2100
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
2.11.–11.12.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Courses Johdatus ohjelmointiin, Olio-ohjelmointi or equivalent information.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes