Back to all courses

Tietokannat ja avoimet rajapinnat

Individual course

Kurssin sisältö: relaatioalgebra, funktionaaliset riippuvuudet, normalisointi, jokin tietokantaohjelmisto ja tärkeimmät työkalut (esim. MySQL, SQLite, SQLite Studio, SQL Server, Oracle), SQL (create, insert, drop, update, select, join, union, alikyselyt, indeksit, transaktiot, rajoitteet, triggerit, näkymät) ja sen rajapinnat.

Lisäksi tutustutaan JSON:n perusteisiin sekä NoSQL-tietokantojen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella sekä toteuttaa tehokkaan relaatiotietokannan, osaa käyttää monipuolisesti SQL-kyselykieltä ja tuntee sen ohjelmointirajapinnat ja JSON:n perusteet sekä osaa hyödyntää JSON:ia REST-rajapinnoissa. Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, suunnitteluosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Responsible teacher

University of Vaasa
Teemu Mäenpää

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topics:
Programming,
Web programming
Course code:
ICATC2100
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
21.10.–29.11.2019
Application deadline:
14.10.2019
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Intermediate
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Vaasa
Language:
Finnish
General prerequisites:
Courses Johdatus ohjelmointiin, Olio-ohjelmointi or equivalent information.