Takaisin kaikki kurssit

Tietokantojen perusteet

Yksittäinen kurssi

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Kurssin perusosassa perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään sitä SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet.
  • kykenee mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi.
  • osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Turun yliopisto
Timo Vasankari

Hakua koskevat kysymykset

Turun yliopisto
Opintoneuvonta, avoin yliopisto
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
TKO_2113
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
7.3.–1.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
Turun yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Lähiopetus
Opetuspaikkakunta:
Turku
Kieli:
Englanti,
Suomi
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan