Back to all courses

Tietokantojen perusteet

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Kurssin perusosassa perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään sitä SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet.
  • kykenee mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi.
  • osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

University of Turku
Study guidance, open university
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
TKO_2113
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
7.3.–1.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.