Takaisin kaikki kurssit

Tietokantojen perusteet

Yksittäinen kurssi

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
  • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
  • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
  • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
  • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Opetus

Jakso suoritetaan palauttamalla harjoitustehtävät ja harjoitustyö opintojakson oppimisympäristöön sekä tekemällä EXAM-tentti. Kurssin tentti on kampuksella Tampereella. Tässä suoritustavassa järjestetään luentoja ja harjoitusryhmiä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Opiskelun tueksi on tarjolla opetusvideoita. Joustava aloitus, viimeinen päivä, jolloin kurssin voi aloittaa on 15.3.2023 (hakuaika päättyy 7.3.2023).

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi, tietokannat, tietokanta

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Kati Iltanen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Tietoturva
Kurssikoodi:
DATA.DB.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
6.3.–31.5.2023
Haun alkamispäivä:
07.11.2022
Viimeinen hakupäivä:
7.3.2023
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Monimuoto-opinnot
Paikkakunta:
Pori,
Seinäjoki
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Taulukko- ja tekstimuotoisen datan käsittelyn periaatteet, perustason vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittely (tai kurssi TIEY4 Tietotekniikkataidot).
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan