Takaisin kaikki kurssit

Tietokantojen perusteet

Yksittäinen kurssi

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
  • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
  • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
  • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
  • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Opetus

Jakso suoritetaan palauttamalla harjoitustehtävät ja harjoitustyö opintojakson oppimisympäristöön sekä tekemällä EXAM-tentti. Kurssin tentti järjestetään kampuksella Tampereella.

Tässä suoritustavassa järjestetään luentoja ja harjoitusryhmiä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Opiskelun tueksi on tarjolla opetusvideoita.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi, tietokannat, tietokanta, SQL, relaatiotietokanta

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Kati Iltanen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Teemu Rauhala

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Teemat:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Tietoturva
Kurssikoodi:
DATA.DB.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
27.8.–13.10.2024
Haun alkamispäivä:
05.06.2024
Viimeinen hakupäivä:
19.8.2024
Vastuuyliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Paikkakunta:
Pori,
Seinäjoki,
Tampere
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Taulukko- ja tekstimuotoisen datan käsittelyn periaatteet, perustason vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittely (tai kurssi TIEY4 Tietotekniikkataidot).
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan