Back to all courses

Tietokantojen perusteet

Individual course

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
  • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
  • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
  • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
  • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Opetus

Kurssilla järjestetään myös paikalliset lähiryhmät Porin ja Seinäjoen kampuksilla. Seinäjoen ryhmällä on myös etätukimahdollisuus. Lähiryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista, eivätkä ne vaikuta loppuarvosanaan. Lähitapaamisten aikataulut sovitaan myöhemmin opettajan kanssa. Seinäjoen kampuksella tukea tarjotaan suomeksi ja englanniksi. Porissa tukea on saatavilla suomeksi.

Hakuajan päätyttyä opiskelupaikan vastaanottaneisiin otetaan yhteyttä liittyen Seinäjoen ja Porin lähiryhmiin ilmoittautumiseen. Tarkkaile sähköpostiasi.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi, tietokannat, tietokanta

Responsible teacher

Tampere University
Kati Iltanen

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Information security,
Software engineering
Course code:
DATA.DB.100
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.3.–31.5.2022
Application deadline:
27.2.2022
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: principles of tabular and text-based data processing, basic level vector and bitmap image processing (or course TIEY4 Introduction to Computing).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme