Back to all courses

Tietokantojen perusteet

Individual course

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
  • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
  • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
  • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
  • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Opetus

Jakso suoritetaan palauttamalla harjoitustehtävät ja harjoitustyö opintojakson oppimisympäristöön sekä tekemällä EXAM-tentti. Kurssin tentti järjestetään kampuksella Tampereella.

Tässä suoritustavassa järjestetään luentoja ja harjoitusryhmiä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Opiskelun tueksi on tarjolla opetusvideoita.

Lisätietoa Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi, tietokannat, tietokanta, SQL, relaatiotietokanta

Responsible teacher

Tampere University
Kati Iltanen

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Information security,
Software engineering
Course code:
DATA.DB.100
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
27.8.–13.10.2024
Application start date:
05.06.2024
Application deadline:
19.8.2024
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Pori,
Seinäjoki,
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Recommended: principles of tabular and text-based data processing, basic level vector and bitmap image processing (or course TIEY4 Introduction to Computing).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme