Takaisin kaikki kurssit

Tietoliikennetekniikan perusteet

Yksittäinen kurssi

Kurssi esittelee keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet nykyisten ja tulevien tietoliikennejärjestelmien ymmärtämiseksi. Kurssilla käydään läpi miten dataa siirretään tehokkaasti lähettimestä vastaanottimeen ja miten siirtotien ominaisuudet rajoittavat saavutettavaa tiedonsiirtonopeutta. Lisäksi tutustutaan siihen miten yksittäisistä laitteista muodostetaan kokonaisia tietoliikenneverkkoja. Kurssi myös konkretisoi tietoliikenteen merkitystä nykyisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö

 • Analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron perusteet. Lähettimen ja vastaanottimen toiminnalliset lohkot ja niiden tehtävät.
 • Siirtotiet: Kuparijohdot ja valokuitu. Radioaallot ja antennit.
 • Analogiset ja digitaaliset modulaatiot. Signaali-kohinasuhde. Symbolivirhesuhde.
 • Langalliset ja langattomat tietoliikenneverkot. Tahdistuminen ja kehysrakenteet. Kanavointi. Lähiverkko ja internetin protokollat.
 • Tietoliikenteen tulevaisuus ja pääkehityssuunnat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tietoliikenteen merkityksen modernissa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tietää tietoliikenteen tämänhetkiset pääkehityssuunnat,
 • tuntee tietoliikennetekniikan keskeisen terminologian ja osaa käyttää sitä oikein,
 • tuntee siirtotiet ja niiden ominaisuudet,
 • tuntee keskeisimmät analogiset ja digitaaliset modulaatiot,
 • tuntee lähettimen ja vastaanottimen keskeisimmät toiminnalliset lohkot ja osaa selittää niiden yleiset toimintaperiaatteet,
 • tuntee perusperiaatteen, jolla tietoverkon liikennettä ja TCP/IP-protokollia analysoidaan.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet, luentomateriaalit, harjoitusmateriaalit, yms, saatavilla sähköisen kurssialustan kautta.

Opetus

Kurssi perustuu pääasiassa omatoimiseen opiskeluun.

Suoritustavat

Kurssi sisältää harjoitustyön ja tentin.

Kurssilla on aikataulutettuja luentoja ja muita vastaavia opetustapahtumia. Kurssin voi kuitenkin halutessaan suorittaa myös itseopiskeluna.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaasta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

5G, tietoliikennetekniikka, tietoliikenneverkot, tiedonsiirtotekniikka, langaton teknologia, Internet

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Markus Allen

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Mikko Valkama, 5G-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Teemat:
5G-teknologia,
Internet-teknologia,
Langaton teknologia
Kurssikoodi:
COMM.100
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
23.10.–21.12.2023
Haun alkamispäivä:
01.06.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Tampereen yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Basic math, very basics of signals and systems.
Kenelle kurssi sopii:
For all who are interested in understanding the fundamentals and future prospects of communication technology.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.