Back to all courses

Tietoliikennetekniikan perusteet

Individual course

Kurssi esittelee keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet nykyisten ja tulevien tietoliikennejärjestelmien ymmärtämiseksi. Kurssilla käydään läpi miten dataa siirretään tehokkaasti lähettimestä vastaanottimeen ja miten siirtotien ominaisuudet rajoittavat saavutettavaa tiedonsiirtonopeutta. Lisäksi tutustutaan siihen miten yksittäisistä laitteista muodostetaan kokonaisia tietoliikenneverkkoja. Kurssi myös konkretisoi tietoliikenteen merkitystä nykyisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö

 • Analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron perusteet. Lähettimen ja vastaanottimen toiminnalliset lohkot ja niiden tehtävät.
 • Siirtotiet: Kuparijohdot ja valokuitu. Radioaallot ja antennit.
 • Analogiset ja digitaaliset modulaatiot. Signaali-kohinasuhde. Symbolivirhesuhde.
 • Langalliset ja langattomat tietoliikenneverkot. Tahdistuminen ja kehysrakenteet. Kanavointi. Lähiverkko ja internetin protokollat.
 • Tietoliikenteen tulevaisuus ja pääkehityssuunnat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tietoliikenteen merkityksen modernissa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tietää tietoliikenteen tämänhetkiset pääkehityssuunnat,
 • tuntee tietoliikennetekniikan keskeisen terminologian ja osaa käyttää sitä oikein,
 • tuntee siirtotiet ja niiden ominaisuudet,
 • tuntee keskeisimmät analogiset ja digitaaliset modulaatiot,
 • tuntee lähettimen ja vastaanottimen keskeisimmät toiminnalliset lohkot ja osaa selittää niiden yleiset toimintaperiaatteet,
 • tuntee perusperiaatteen, jolla tietoverkon liikennettä ja TCP/IP-protokollia analysoidaan.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet, luentomateriaalit, harjoitusmateriaalit, yms, saatavilla sähköisen kurssialustan kautta.

Opetus

Kurssi perustuu pääasiassa omatoimiseen opiskeluun.

Suoritustavat

Kurssi sisältää harjoitustyön ja tentin.

Kurssilla on aikataulutettuja luentoja ja muita vastaavia opetustapahtumia. Kurssin voi kuitenkin halutessaan suorittaa myös itseopiskeluna.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaasta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

5G, tietoliikennetekniikka, tietoliikenneverkot, tiedonsiirtotekniikka, langaton teknologia, Internet

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Markus Allen

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Mikko Valkama, 5G-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Internet technology,
Wireless technology
Course code:
COMM.100
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
23.10.–21.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basic math, very basics of signals and systems.
Course suitable for:
For all who are interested in understanding the fundamentals and future prospects of communication technology.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.