Takaisin kaikki kurssit

Tietoturva

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Digitaalisessa yhteiskunnassa toimiessasi tarvitset tietoturvan perustietoja ja -taitoja entistä enemmän lähes jokaisessa työtehtävässä ja organisaatiossa. Tietoturva-opintojakso tarjoaa perustiedot tietoturvaan liittyvistä käsitteistä sekä käytännön harjoituksia, jotka lisäävät valmiuksiasi tietoturvauhkien, riskien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseen ja johdonmukaiseen hallintaan. Saat myös perustietoa tietoturvallisuuden keskeisestä lainsäädännöistä sekä tietoturvaan liittyvistä teknologioista.

Opintojakso liittyy Oulun yliopiston kahteen vahvaan tutkimusalueeseen: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Kurssin suorittaminen verkossa on mahdollista pohjautuen yksin tai ryhmissä tehtäviin harjoitustehtäviin, joiden avulla sisäistät ja opit soveltamaan kurssin opintosisältöä.

Kurssisisältö

 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
 • Tietoturvauhat, -haavoittuvuudet ja -riskit
 • Tietoturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö ja viitekehykset
 • Riskienhallinta
 • Salausmenetelmät
 • Tietoturvateknologiat
 • Tietoturvan tutkimussuuntauksia

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä keskeisimmät tietoturvakäsitteet ja tietoturvallisuuden osa-alueet,
 • tunnistaa tyypillisimpiä tietoturvauhkia sekä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä niiltä suojautumiseksi,
 • kuvata tietoturva-ammattilaisen työtehtäviä ja vastuualueita,
 • selittää turvallisten järjestelmien kehittämisen/hankinnan eri vaiheet,
 • tunnistaa riskienhallinnan periaatteita ja arvioida tietoturvariskejä,
 • tunnistaa tietoturvan teknisiä menetelmiä ja salauksen pääperiaatteita sekä
 • tunnistaa keskeisiä tietoturvan hallinnan tutkimusteemoja ja kuvata niiden tuloksia käytännössä.

Opetus

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Luennot tiistaisin ja torstaisin, videotallenteet tulevat kurssin Moodle-alustalle. Harjoitustehtävien palautus kurssin lopussa (DL 27.2.2023 ja 13.3.2023).

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Elina Annanperä

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teema:
Tietoturva
Kurssikoodi:
811168P
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
10.1.–12.3.2023
Viimeinen hakupäivä:
2.1.2023
Järjestävä yliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Kenelle kurssi sopii:
Tietojenkäsittelytieteistä kiinnostuneet ja alan perustaitoja työssään tai opiskelujensa pohjaksi tarvitsevat
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.