Back to all courses

Tietoturva

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Digitaalisessa yhteiskunnassa toimiessasi tarvitset tietoturvan perustietoja ja -taitoja entistä enemmän lähes jokaisessa työtehtävässä ja organisaatiossa. Tietoturva-opintojakso tarjoaa perustiedot tietoturvaan liittyvistä käsitteistä sekä käytännön harjoituksia, jotka lisäävät valmiuksiasi tietoturvauhkien, riskien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseen ja johdonmukaiseen hallintaan. Saat myös perustietoa tietoturvallisuuden keskeisestä lainsäädännöistä sekä tietoturvaan liittyvistä teknologioista.

Opintojakso liittyy Oulun yliopiston kahteen vahvaan tutkimusalueeseen: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Kurssin suorittaminen verkossa on mahdollista pohjautuen yksin tai ryhmissä tehtäviin harjoitustehtäviin, joiden avulla sisäistät ja opit soveltamaan kurssin opintosisältöä.

Kurssisisältö

 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
 • Tietoturvauhat, -haavoittuvuudet ja -riskit
 • Tietoturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö ja viitekehykset
 • Riskienhallinta
 • Salausmenetelmät
 • Tietoturvateknologiat
 • Tietoturvan tutkimussuuntauksia

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä keskeisimmät tietoturvakäsitteet ja tietoturvallisuuden osa-alueet,
 • tunnistaa tyypillisimpiä tietoturvauhkia sekä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä niiltä suojautumiseksi,
 • kuvata tietoturva-ammattilaisen työtehtäviä ja vastuualueita,
 • selittää turvallisten järjestelmien kehittämisen/hankinnan eri vaiheet,
 • tunnistaa riskienhallinnan periaatteita ja arvioida tietoturvariskejä,
 • tunnistaa tietoturvan teknisiä menetelmiä ja salauksen pääperiaatteita sekä
 • tunnistaa keskeisiä tietoturvan hallinnan tutkimusteemoja ja kuvata niiden tuloksia käytännössä.

Opetus

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Kurssilla ei ole tenttiä.

Luennot tiistaisin ja torstaisin, videotallenteet tulevat kurssin Moodle-alustalle. Harjoitustehtävien palautus kurssin lopussa (DL 27.2.2022 ja 13.3.2022).

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Elina Annanperä

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Information security
Course code:
811168P
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–13.3.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Study suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.