Back to all courses

Tietoturva

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Digitaalisessa yhteiskunnassa toimiessasi tarvitset tietoturvan perustietoja ja -taitoja entistä enemmän lähes jokaisessa työtehtävässä ja organisaatiossa. Tietoturva-opintojakso tarjoaa perustiedot tietoturvaan liittyvistä käsitteistä sekä käytännön harjoituksia, jotka lisäävät valmiuksiasi tietoturvauhkien, riskien ja haavoittuvuuksien tunnistamiseen ja johdonmukaiseen hallintaan. Saat myös perustietoa tietoturvallisuuden keskeisestä lainsäädännöistä sekä tietoturvaan liittyvistä teknologioista.

Opintojakso liittyy Oulun yliopiston kahteen vahvaan tutkimusalueeseen: ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmiin. Kurssin suorittaminen verkossa on mahdollista pohjautuen yksin tai ryhmissä tehtäviin harjoitustehtäviin, joiden avulla sisäistät ja opit soveltamaan kurssin opintosisältöä.

Kurssisisältö

 • Tietoturvallisuuden peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
 • Tietoturvauhat, -haavoittuvuudet ja -riskit
 • Tietoturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö ja viitekehykset
 • Riskienhallinta
 • Salausmenetelmät
 • Tietoturvateknologiat
 • Tietoturvan tutkimussuuntauksia

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä keskeisimmät tietoturvakäsitteet ja tietoturvallisuuden osa-alueet,
 • tunnistaa tyypillisimpiä tietoturvauhkia sekä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä niiltä suojautumiseksi,
 • kuvata tietoturva-ammattilaisen työtehtäviä ja vastuualueita,
 • selittää turvallisten järjestelmien kehittämisen/hankinnan eri vaiheet,
 • tunnistaa riskienhallinnan periaatteita ja arvioida tietoturvariskejä,
 • tunnistaa tietoturvan teknisiä menetelmiä ja salauksen pääperiaatteita sekä
 • tunnistaa keskeisiä tietoturvan hallinnan tutkimusteemoja ja kuvata niiden tuloksia käytännössä.

Kurssimateriaali

Nauhoitukset luennoista ja kaikki materiaalit ovat Moodlessa.

Opetuksen aikataulu

Kurssi on suoritettavissa täysin verkossa kurssin alussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Oman työskentelynsä voi ajoittaa opiskeluviikon sisällä itse. Luento- ja harjoitusajat tarkentuvat myöhemmin. Viikoittaiset harjoitukset ja projektityön deadline kurssin lopussa. Kurssilla ei ole tenttiä.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Oulu
Ella Peltonen

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topic:
Information security
Course code:
811168P
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.1.–10.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites.
Course suitable for:
Persons interested in data science and who need basic knowledge of the field in their work or studies
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.