Takaisin kaikki kurssit

Vaatimusmäärittely

Yksittäinen kurssi

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla aiheena on vaatimusmäärittely ohjelmistoprojektissa, kurssi antaa yleiskuvauksen vaatimusmäärittelystä ja eri tekniikoista. Kurssilla käsiteltyjä aiheita vaatimusmäärittelystä demonstroidaan ketterän ohjelmistokehityksen käytänteiden mukaan.

Kurssin sisältö

 • Vaatimusten jäljitettävyys
 • Eri sidosryhmien näkökulmat ja vaatimusten kategoriat
 • Vaatimusten muutokset
 • Ongelmanratkaisumenetelmät
 • Vaatimusmäärittelyn taidot ja tekniikat iteratiivisessa kehitysympäristössä
 • Vaatimusten identifiointi, keruu, määrittely ja dokumentointitekniikat
 • Vaatimusten priorisoinnin ja validoinnin tekniikat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää vaatimusten perusperiaatteet.
 • osaa soveltaa vaatimusmäärittely taitoja ja tekniikkoja sekä itsenäisesti että tiimeissä.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten keräämisen tekniikkoja.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten määrittely ja dokumentointitekniikkoja.
 • osaa soveltaa tilanteeseen soveltuvia vaatimusten validoinnin tekniikkoja.
 • kykenee oppimaan uusia vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja tekniikkoja.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali annetaan kurssin alussa, materiaali on saatavilla Moodlessa.

Taiga.io ja UML, työkalut ovat open source -pohjaisia ilmaiseksi käytettäviä työkaluja.

Opetuksen aikataulu

Luennot viikoittain, luentotallenteet tulevat saataville sitä mukaa kun ne latautuvat palvelimelle. Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai tekemällä harjoitustyön (ryhmätyö ja yksilötyö).

Suoritustapa

Harjoitustyö (ryhmätyö + itsenäinen työ) tai tentti.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Requirements Engineering

Vastuuopettaja

Oulun yliopisto
Pertti Seppänen

Lisätietoa opinnoista

Oulun yliopisto
FITech-yhteyshenkilö Oulu

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
811391A
Opintopisteet
5 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
11.3.–5.5.2024
Haun alkamispäivä:
07.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
Oulun yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Johdatus ohjelmistotuotantoon tai vastaava tietämys ohjelmistotuotannon perusteista.
Kenelle kurssi sopii:
Ohjelmoistotuotannosta kiinnostuneet tai siinä työskentelevät
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.