Back to all courses

Vaatimusmäärittely

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Kurssilla aiheena on vaatimusmäärittely ohjelmistoprojektissa, kurssi antaa yleiskuvauksen vaatimusmäärittelystä ja eri tekniikoista. Kurssilla käsiteltyjä aiheita vaatimusmäärittelystä demonstroidaan ketterän ohjelmistokehityksen käytänteiden mukaan.

Kurssin sisältö

 • Vaatimusten jäljitettävyys
 • Eri sidosryhmien näkökulmat ja vaatimusten kategoriat
 • Vaatimusten muutokset
 • Ongelmanratkaisumenetelmät
 • Vaatimusmäärittelyn taidot ja tekniikat iteratiivisessa kehitysympäristössä
 • Vaatimusten identifiointi, keruu, määrittely ja dokumentointitekniikat
 • Vaatimusten priorisoinnin ja validoinnin tekniikat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää vaatimusten perusperiaatteet.
 • osaa soveltaa vaatimusmäärittely taitoja ja tekniikkoja sekä itsenäisesti että tiimeissä.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten keräämisen tekniikkoja.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten määrittely ja dokumentointitekniikkoja.
 • osaa soveltaa tilanteeseen soveltuvia vaatimusten validoinnin tekniikkoja.
 • kykenee oppimaan uusia vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja tekniikkoja.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali annetaan kurssin alussa, materiaali on saatavilla Moodlessa.

Taiga.io ja UML, työkalut ovat open source -pohjaisia ilmaiseksi käytettäviä työkaluja.

Opetuksen aikataulu

Luennot viikoittain, luentotallenteet tulevat saataville sitä mukaa kun ne latautuvat palvelimelle. Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai tekemällä harjoitustyön (ryhmätyö ja yksilötyö).

Suoritustapa

Harjoitustyö (ryhmätyö + itsenäinen työ) tai tentti.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Requirements Engineering

Responsible teacher

University of Oulu
Pertti Seppänen

Further information about the course and studying

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Software engineering
Course code:
811391A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
11.3.–5.5.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Johdatus ohjelmistotuotantoon tai vastaava tietämys ohjelmistotuotannon perusteista.
Course suitable for:
Ohjelmoistotuotannosta kiinnostuneet tai siinä työskentelevät
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.