Back to all courses

Vaatimusmäärittely

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 30

Kurssilla aiheena on vaatimusmäärittely ohjelmistoprojektissa, kurssi antaa yleiskuvauksen vaatimusmäärittelystä ja eri tekniikoista. Kurssilla käsiteltyjä aiheita vaatimusmäärittelystä demonstroidaan ketterän ohjelmistokehityksen käytänteiden mukaan.

Kurssin sisältö

 • Vaatimusten jäljitettävyys
 • Eri sidosryhmien näkökulmat ja vaatimusten kategoriat
 • Vaatimusten muutokset
 • Ongelmanratkaisumenetelmät
 • Vaatimusmäärittelyn taidot ja tekniikat iteratiivisessa kehitysympäristössä
 • Vaatimusten identifiointi, keruu, määrittely ja dokumentointitekniikat
 • Vaatimusten priorisoinnin ja validoinnin tekniikat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää vaatimusten perusperiaatteet.
 • osaa soveltaa vaatimusmäärittely taitoja ja tekniikkoja sekä itsenäisesti että tiimeissä.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten keräämisen tekniikkoja.
 • osaa valita ja soveltaa joitakin vaatimusten määrittely ja dokumentointitekniikkoja.
 • osaa soveltaa tilanteeseen soveltuvia vaatimusten validoinnin tekniikkoja.
 • kykenee oppimaan uusia vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja tekniikkoja.

Kurssimateriaali ja ohjelmistot

Kurssimateriaali annetaan kurssin alussa, materiaali on saatavilla Moodlessa.

Taiga.io ja UML, työkalut ovat open source -pohjaisia ilmaiseksi käytettäviä työkaluja.

Opetuksen aikataulu

Luennot viikoittain, luentotallenteet tulevat saataville sitä mukaa kun ne latautuvat palvelimelle. Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai tekemällä harjoitustyön (ryhmätyö ja yksilötyö).

Suoritustapa

Harjoitustyö (ryhmätyö + itsenäinen työ) tai tentti.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Requirements Engineering

Responsible teacher

University of Oulu
Markus Kelanti
markus.kelanti(at)oulu.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
811391A
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
14.3.–9.5.2022
Application deadline:
6.3.2022
Host university:
University of Oulu
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Johdatus ohjelmistotuotantoon tai vastaava tietämys ohjelmistotuotannon perusteista.
Study suitable for:
Ohjelmoistotuotannosta kiinnostuneet tai siinä työskentelevät
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.