Takaisin kaikki kurssit

Vektorit ja matriisit

Yksittäinen kurssi

Kurssista järjestetään kaksi eri versiota keväällä 2022:

  • Itseopiskeltava versio: 10.1.–31.7.2022 (joustava aloitus) jonka haku sulkeutuu 2.5.2022.
  • Aikataulutettu versio (näyttöreitti): 1.4.–15.5.2022 jonka haku sulkeutuu 24.3.2022.

Kurssin sisältö

Lineaariset yhtälöryhmät ja näiden ratkaisu Gaussin eliminoinnilla, euklidisen avaruuden vektorijoukon lineaarinen riippumattomuus, euklidisen avaruuden aliavaruus, kanta ja dimensio, suorat ja tasot, matriisit, neliömatriisin determinantti, ominaisarvot ja diagonalisointi, vektorien pistetulo, ristitulo ja vektorikolmitulo.​ Matlabin käyttö ja matriisilaskennan soveltaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä.
  • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskea neliömatriisin determinantin ja käänteismatriisin.
  • osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa ​tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla.
  • kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta ​perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan.
  • pystyy hyödyntämään lineaarialgebraa käytännön ongelmien mallintamiseen.
  • osaa ratkaista laskutehtäviä paitsi ​käsin myös symbolisella ohjelmistolla.

Opetus

Aikataulutetulla toteutuksella opiskelu on aikataulutettua ja tuettua pienryhmissä tapahtuvaa itseopiskelua. Opiskelua tuetaan Laskutuvassa verkon välityksellä omalla Teams-kanavalla. Toteutuksella ei ole luentoja, vaan ne on korvattu opetusvideoin. Toteutuksella on automaattisesti tarkastettavia verkkotehtäviä, pdf-palautettavia harjoitustehtäviä sekä EXAM-järjestelmässä oleva loppukoe.

Itseopiskeltavan version voi suorittaa itsenäisesti kurssialustan kautta. Tämän lisäksi pitää osallistua tenttiin (EXAM-järjestelmä).

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka matikka lukiomatematiikka pitkä matematiikka

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Simo Ali-Löytty

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Monica Sandberg, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Digitalisaatio,
Matematiikka
Kurssikoodi:
MATH.MA.140
Opintopisteet:
5 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
10.1.–31.7.2022 (joustava aloitus) TAI 1.4.–15.5.2022
Viimeinen hakupäivä:
2.5.2022 TAI 24.3.2022
Järjestävä yliopisto:
Tampereen yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Monimuoto-opinnot
Opetuspaikkakunta:
Tampere
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Edellytetään lukiomatematiikan osaamista.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan