Back to all courses

Vektorit ja matriisit

Individual course

Kurssin sisältö: Lineaariset yhtälöryhmät ja näiden ratkaisu Gaussin eliminoinnilla, euklidisen avaruuden vektorijoukon lineaarinen riippumattomuus, euklidisen avaruuden aliavaruus, kanta ja dimensio, suorat ja tasot, matriisit, neliömatriisin determinantti, ominaisarvot ja diagonalisointi, vektorien pistetulo, ristitulo ja vektorikolmitulo.​ Matlabin käyttö ja matriisilaskennan soveltaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä.
  • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskea neliömatriisin determinantin ja käänteismatriisin.
  • osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa ​tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla.
  • kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta ​perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan.
  • pystyy hyödyntämään lineaarialgebraa käytännön ongelmien mallintamiseen.
  • osaa ratkaista laskutehtäviä paitsi ​käsin myös symbolisella ohjelmistolla.

Kurssilla ei ole mitään pakollisia aikaa tai paikkaan sidottua toimintaa. Tukea opiskeluun saa Laskutuvasta, jonka päivystyksiä on aikavälillä 17.5.-27.6. joka ti klo 16-17 ja to klo 16-17. Kurssilla on EXAM-loppukoe, jonka voi tehdä EXAM-luokassa itse valitsemana aikana kesäkuussa tai heinäkuussa.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

Tampere University
Simo Ali-Löytty
simo.ali-loytty(at)tuni.fi
Tampere University
Johanna Rämö
johanna.ramo(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
MATH.MA.140
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
17.5.–31.7.2021
Application deadline:
The application period will be announced later
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Language:
Finnish
General prerequisites:
Senior high school mathematics.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme