Back to all courses

Vektorit ja matriisit

Individual course

Kurssi on jatkuvasti suoritettavissa ja sen voi aloittaa milloin tahansa aikavälillä 24.8.–31.12.2020.

Kurssin sisältö: Lineaariset yhtälöryhmät ja näiden ratkaisu Gaussin eliminoinnilla, euklidisen avaruuden vektorijoukon lineaarinen riippumattomuus, euklidisen avaruuden aliavaruus, kanta ja dimensio, suorat ja tasot, matriisit, neliömatriisin determinantti, ominaisarvot ja diagonalisointi, vektorien pistetulo, ristitulo ja vektorikolmitulo.​ Matlabin käyttö ja matriisilaskennan soveltaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä.
  • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskea neliömatriisin determinantin ja käänteismatriisin.
  • osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa ​tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla.
  • kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta ​perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan.
  • pystyy hyödyntämään lineaarialgebraa käytännön ongelmien mallintamiseen.
  • osaa ratkaista laskutehtäviä paitsi ​käsin myös symbolisella ohjelmistolla.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Responsible teachers

Tampere University
Simo Ali-Löytty
simo.ali-loytty(at)tuni.fi
Tampere University
Johanna Rämö
johanna.ramo(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
MATH.MA.140
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuous until 31.12.2020
Application deadline:
12.10.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Edellytetään lukiomatematiikan osaamista.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme