Back to all courses

Vektorit ja matriisit

Individual course

Kurssista järjestetään kaksi eri versiota keväällä 2022:

  • Itseopiskeltava versio: 10.1.–31.7.2022 (joustava aloitus) jonka haku sulkeutuu 2.5.2022.
  • Aikataulutettu versio (näyttöreitti): 1.4.–15.5.2022 jonka haku sulkeutuu 24.3.2022.

Kurssin sisältö

Lineaariset yhtälöryhmät ja näiden ratkaisu Gaussin eliminoinnilla, euklidisen avaruuden vektorijoukon lineaarinen riippumattomuus, euklidisen avaruuden aliavaruus, kanta ja dimensio, suorat ja tasot, matriisit, neliömatriisin determinantti, ominaisarvot ja diagonalisointi, vektorien pistetulo, ristitulo ja vektorikolmitulo.​ Matlabin käyttö ja matriisilaskennan soveltaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin menetelmällä.
  • hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskea neliömatriisin determinantin ja käänteismatriisin.
  • osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa ​tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla.
  • kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta ​perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan.
  • pystyy hyödyntämään lineaarialgebraa käytännön ongelmien mallintamiseen.
  • osaa ratkaista laskutehtäviä paitsi ​käsin myös symbolisella ohjelmistolla.

Opetus

Aikataulutetulla toteutuksella opiskelu on aikataulutettua ja tuettua pienryhmissä tapahtuvaa itseopiskelua. Opiskelua tuetaan Laskutuvassa verkon välityksellä omalla Teams-kanavalla. Toteutuksella ei ole luentoja, vaan ne on korvattu opetusvideoin. Toteutuksella on automaattisesti tarkastettavia verkkotehtäviä, pdf-palautettavia harjoitustehtäviä sekä EXAM-järjestelmässä oleva loppukoe.

Itseopiskeltavan version voi suorittaa itsenäisesti kurssialustan kautta. Tämän lisäksi pitää osallistua tenttiin (EXAM-järjestelmä).

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka matikka lukiomatematiikka pitkä matematiikka

Responsible teacher

Tampere University
Simo Ali-Löytty

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.MA.140
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
10.1.–31.7.2022 (flexible start) OR 1.4.–15.5.2022
Application deadline:
2.5.2022 OR 24.3.2022
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Senior high school mathematics.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme