Mitä ovat FITech-opinnot?

FITech tarjoaa valikoituja kursseja ja opintokokonaisuuksia seitsemän tekniikan alan yliopistosta Suomessa. Opintoja tarjoavat yliopistot ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Kukin yliopisto tarjoaa opintokokonaisuuksia, sivuaineita sekä kursseja tutkinto-opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille. Opinnot perustuvat kunkin yliopiston tieteelliseen profiiliin ja asiantuntemukseen. Tällä tavoin varmistamme, että kurssivalikoima on monipuolinen ja että se vastaa sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeisiin.

Kaikki kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia!

Tutkinto-opiskelijoille:

Tutkinto-opiskelijat voivat täydentää opintojaan opiskelemalla FITechin kautta uuden sivuaineen tai yksittäisiä kursseja.

FITech tarjoaa myös maisteriohjelmia yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Niihin voivat hakea esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintonsa diplomi-insinööreiksi. Tutkinto-ohjelmiin voivat hakea myös aikuisopiskelijat, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Osa kursseista on avoinna myös aikuisopiskelijoille.

Aikuisopiskelijoille:

FITech ICT -opintojen tavoitteena on täydentää jo työelämässä olevien tietoteknistä osaamista yliopistotasoisilla kursseilla.

Kurssit sopivat erityisesti niille, jotka ovat opiskelleet aikaisemmin yliopistossa tai korkeakoulussa. Kurssit on suunniteltu siten, että niiden opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa.

Ohjelma on suunnattu erityisesti täydennyskoulutukseksi henkilöille, joilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa opinto-oikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. FITechin kursseille voivat kuitenkin osallistua myös tutkinto-opiskelijat, jos opinnoille ei ole asetettu osallistujarajoitetta ja kursseilla on tilaa.

Useimmat kurssit tarjotaan verkossa kokonaan virtuaalisena (online), mutta osassa voi olla vaatimuksena myös kampuksella käynti esimerkiksi tenttiä varten (blended). Osa kursseista voi olla myös ns. normaaleja, kampuksella järjestettäviä kursseja (campus).

Pidätämme oikeuden kurssitietojen muutoksiin.