Mitä ovat FITech-opinnot?

Neljä henkilöä istuvat luokkahuoneessa ja keskustelevat keskenään.

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa valikoituja kursseja ilmaiseksi kahdeksasta tekniikan alan yliopistosta Suomessa. Kurssien aiheina ovat laajasti tietotekniikka, 5G-teknologia, energiavarastointi ja muut tekniikan alat.

Opintoja tarjoavat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. 5G-aiheisia kursseja tarjoaa myös Helsingin yliopisto, joka ei kuulu FITech-verkostoon.

Yliopistot tarjoavat sivuaineita sekä yksittäisiä kursseja tutkinto-opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille. Opinnot perustuvat kunkin yliopiston tieteelliseen profiiliin ja asiantuntemukseen. Näin varmistamme, että kurssivalikoima on monipuolinen ja että se vastaa sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeisiin.

Pidätämme oikeuden kurssitietojen muutoksiin.

Opintoja tutkinto-opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille

Tutkinto-opiskelijat ovat opiskelijoita, joilla on opinto-oikeus suomalaisessa korkeakoulussa. He voivat täydentää opintojaan opiskelemalla FITechin kautta uuden sivuaineen tai yksittäisiä kursseja. Osa sivuaineopinnoista on avoinna myös aikuisopiskelijoille.

FITech tarjoaa myös maisteriohjelmia yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Niihin voivat hakea esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintonsa diplomi-insinööreiksi. Opintoihin voivat hakea myös aikuisopiskelijat, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Lue maisteriohjelmista lisää LUT-yliopiston sivuilta.

Aikuisopiskelijoiksi luetaan hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa opinto-oikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. FITechin opintojen tavoitteena on täydentää työelämässä olevien henkilöiden osaamista.

Kurssien opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Monia kursseja voi opiskella täysin omaan tahtiin.

Kurssit sopivat erityisesti heille, jotka ovat opiskelleet aikaisemmin yliopistossa tai korkeakoulussa. FITechin kursseille voi osallistua, vaikka omista opinnoista olisikin jo aikaa.

Useimmat kurssit tarjotaan kokonaan verkko-opintoina, mutta osassa voi olla vaatimuksena myös yliopiston kampuksella käynti esimerkiksi tenttiä varten. Osa kursseista voidaan järjestää myös kokonaan lähiopetuksena.