Ota web-ohjelmointi haltuun Tampereen yliopiston ja FITechin kursseilla

Verkko on monipuolinen ja nopeasti kehittyvä ohjelmointialusta.

Web-teknologiat ovat keskeinen osa nykyaikaisia ohjelmistotuotteita ja -palveluita toimialasta riippumatta. Perinteiset toimialat voivat web-teknologioita hyödyntäen tuottaa lisäarvopalveluita ja uusia liiketoimintamalleja, joista erilaiset alustaliiketoimintamallit ovat hyvä esimerkki.

Alalla on runsaasti mahdollisuuksia kehittyä osaajaksi, kunhan perusosaaminen on kunnossa.

FITech-verkostoyliopistoon kuuluva Tampereen yliopisto tarjoaa laadukasta opetusta niin web-ohjelmointiin kuin muihin ICT-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista.

Uudessa yliopistossa tekniikka ja yhteiskuntatieteet kohtaavat toisensa ainutlaatuisella tavalla. Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

FITechin omat ICT-alaan tutustuttavat verkkomassakurssit yhdistettyinä Tampereen yliopiston web-ohjelmoinnin kursseihin ovat mainio tapa kehittää osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Olemme koonneet alle FITechin alkeistason verkkokursseista ja Tampereen yliopiston kursseista koostuvan kurssipolun, joka tarjoaa opintoja alkeista kohti keski- ja syventävän tason kursseja. Osa kursseista saattaa sisältää lähiopetusta, mikä tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön myös aikuisopiskelijalle.

Kurssipolku on tarkoitettu suositukseksi kaikille, jotka kaipaavat inspiraatiota ja neuvontaa sopivien kurssien löytämiseen. Kaikkien kurssien suorittaminen ei ole pakollista.

1
FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 ECTS)

Jos sinulla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta, suorita ensin tämä ohjelmoinnin MOOC. Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää kurssista!

2
FITech 101: Internet ja selainohjelmointi (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Johdatus ohjelmointiin -kurssin jälkeen. Jos ohjelmointi on sinulle jo tuttua, voit myös aloittaa suoraan tästä. Tällä kurssilla opit mm. miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan HTML-, CSS- ja Dart -kielten avulla. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää kurssista!

3
Web development 1 – Programming (5 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Internet ja selainohjelmointi -kurssin jälkeen. Tällä kurssilla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia E2E-verkkosovelluksia sekä ymmärtämään keskeisiä perustekniikoita.

Lue lisää kurssista!

4
Web development 2 – Architecting (5 ECTS)

Jatka tähän Web development 1 – Programming -kurssin jälkeen. Tällä englanninkielisellä kurssilla tutustut eri komponenteista koostuvissa web-sovelluksissa toimiviin teknologioihin ja arkkitehtuureihin.

Lue lisää kurssista!

5
Cloud platforms (5 ECTS)

Jatka tähän Web development 2 – Architecting -kurssin jälkeen. Tällä englanninkielisellä perehdyt useisiin markkinoilla oleviin pilvialustoihin, minkä lisäksi opit luomaan itsellesi oman pilvialustan.

Lue lisää kurssista!

Kaikki FITechin kautta opiskellut kurssit ovat maksuttomia ja suuri osa on täysin verkossa suoritettavissa. Suoritetuista kursseista voit hakea Linkedin-osaamismerkin sekä virallisen opintorekisteriotteen.

Lue lisää FITech-opiskelusta täältä!