Takaisin kaikkiin uutisiin ja tapahtumiin
UUTISET

Projektien johtaminen on pitkälti järkevää työnhallintaa – lähes sata opiskelijaa sertifioitui

Julkaistu 7.5.2018

Yrityksissä sovelletaan nykyisin entistä enemmän toimivia projektihallinnan periaatteita. Erityisen kysyttyjä nämä taidot ovat tällä hetkellä Lounais-Suomen kasvualueilla, jossa myös projektimuotoista työtä on runsaasti. Tähän tarpeeseen yhteistyöyliopisto FITech järjesti maalis-huhtikuussa Oulun yliopiston koordinoimana projektihallinnan peruskurssin. Kurssin oli mahdollista suorittaa kokonaan digitaalisesti. Kävimme paikan päällä Åbo Akademin tiloissa kysymässä tunnelmia serfifiointikokeen jälkeen.

Kiinnostus projektien johtamiseen yllätti myös kurssin suunnittelijat. Kirsi Aaltonen Oulun yliopistosta oli erittäin tyytyväinen sekä yli sataan kurssilla aloittaneeseen opiskelijaan, kuin myös siihen että opiskelijoita osallistui laaja-alaisesti kaikista FITechiin kuuluvista tekniikan alan yliopistoista. Kurssi oli mahdollista suorittaa kokonaan digitaalisesti, ja kaksi järjestettyä lähipäivää oli sertifiointikoetta lukuun ottamatta mahdollista myös suorittaa etänä. Siitä huolimatta lähipäivät keräsivät opiskelijoita runsaasti paikalle. Kurssi oli avoinna myös yritysten edustajille, joilla ei tällä hetkellä ollut opiskelupaikkaa yliopistossa.

Uudet opit voi soveltaa suoraan työskentely-ympäristöön

Juuri sertifioinnin suorittanut, Aalto-yliopiston meritekniikan diplomi-insinööriopiskelija Jeremias Tilander oli tyytyväinen kurssin toteutukseen. Toteutus oli hänen mukaansa toimiva, selkeä ja hyvin jäsennelty. ”Uudet opit voi soveltaa suoraan työskentely-ympäristöön, sillä työni suunnittelijana ForeShip ltd:llä on projektiluontoista”, kertoo Tilander. Itse meritekniikan opinnot eivät sisällä projektihallinnan opintoja, joten FITechin kautta tullut täydennys sopi hyvin opintokokonaisuuteen. Tilander tekee DI-opintonsa Turusta käsin, ja FITechin kautta joko etäyhteydellä tai fyysisesti Turussa tarjottavat opinnot helpottaisivat matkustusurakkaa jatkossa huomattavasti.

Lappeenrannan Teknillisen yliopiston diplomi-insinööri opiskelija Teemu Hautala on samoilla linjoilla Tilanderin kanssa. Lisäksi hänen mielestään kurssilla oli erityisen hyvää laadukas materiaali ja suunnittelu siten, etteivät opinnot häirinneet täysipäiväistä työskentelyä. Myös tutorointi oli hyvällä tasolla. ”Heti sai jeesiä, jos tuli tarvetta”, Hautala kertoo. Tutoroinnin apuna oli käytössä chat-palvelu, jota ei vielä ole otettu käyttöön hänen oman yliopistonsa tarjoamissa opinnoissa. Lisäksi Hautala nosti esiin kurssin toteutuskielen: ”paljon alan uutta sanastoa, ja tärkeää että tällä kertaa kurssi pidettiin suomeksi”.

Soile Hänninen Paroc Groupilta sai kuulla projektihallinnan kurssista, kun Åbo Akademin professori Kim Wikströn oli luennoimassa heidän yrityksessään. ”Toteutus oli oikein hyvä ja tästä innoittuneena suunnitelmissa Tuotantotalouden opintoja työn ohessa seuraavaksi ”, toteaa Hänninen. Kiitokset kurssista saatiin myös sertifioinnin onnistuneesti suorittaneelta Turun yliopiston biotekniikan opiskelija Eero Aarikalta.

FITech tarjoaa projektihallinnan kursseja myös syksyllä 2018 ja opintotarjonta on näkyvissä www.fitech.io –sivuilla toukokuusta alkaen

Tiina Hartikainen

Kurssivastaavina opettajina toimivat professorit Jaakko Kujala sekä Kirsi Aaltonen Oulun yliopistosta. Lisäksi kurssilla luennoivat muut Suomen johtavat projektiliiketoiminnan alueen professorit Kim Wikström (Åbo Akademi), Karlos Artto (Aalto-yliopisto) sekä Tuomas Ahola (Tampereen Teknillinen yliopisto).

Lue lisää